Man kan mene hva man vil om Erna Solbergs håndtering av “Erna-saken”.

Kopiert!

Men det måtte kanskje være lov å ha et lite håp om at hun nå er ferdig som politiker når vi ser på litt av det hun ellers har holdt på gjennom 8 år som Statsminister og nå som høyreleder:

• Skattefest for de rikeste.

• Solgt børs.

• Solgt kraftbørsen Nord Pool.

• Tvunget inn i EUs energibyrå ACER.

• Underlagt Norge i EUs finanssystem.

• Splittet og ødela NSB.

• Solgt Entra. Norge må leie tilbake bygninger.

• Solberg vil selge mer av Equinor.

• Tvunget regionsreform.

• »Fjern»politireform.

• Svekket beredskap.

• Tvangsinnsetning av AMS målere.

• Innvandring økt.

• Bomringer som kveler frihet og økonomi.

• Vindkraftverk som ødelegger norsk natur.

• Klimahysteri/Det grønne skiftet/Agenda2030.

• Økt bistanden Utland med 7 milliarder 2019/2020.

• Sentralisering av sykehus, akutt mottak, fødeavdelinger, mer belastning for leger i form av mer dokumentasjon.

• Forsvarets underfinansiering fra BNP 1,8%. til BNP 1,62%.

• Domstol sentralisering.

• Posten solgt.

• Solgt norsk skog til Tyske kapitalkrefter.

• Endret navnet Statoil til Equinor.

• Parisavtalen (milliarder symbolpolitikk).

• Økt CO2 avgift. Dette er Høyres form for verdiskapning.

• Ønsket å kaste Norges konsesjonslover over bord.

• Kutt i for barn som trenger tannregulering eller briller.

• Skolefrukten til ungene og kulturtilbud til eldre ble fjernet.

• Innførte egenandel for kronisk syke, funksjonshemmede, og brannskadde som trenger fysioterapi.

• Barnehageprisene økte samt SFO.

• Andelen av barn som lever i fattigdom i Norge økte.

• Innstramming i behovsprøvd barnetillegg for uføre.

• Skattlegging av overgangsstønad for enslige forsørgere

• Kutt i AAP, økte avgifter og fjerning av feriepenger på dagpenger.

• Avkortning av dagpenger.

• Avkortning av Uføretrygden

• Avkortning av etterlattepensjon

• Kutt i barnetillegget for uføre

• Kutt i støtten til glutenallergikere

• Skattlegging på kostgodtgjørelse.

• Skattlegging på tjenestereiser.

• Skattlegging på pendleropphold.

• Skattlegging på kost og losji for arbeidstakere på jobbreise.

• Skatt og arbeidsgiveravgift på tips.

• Avkortning på sluttvederlag.

• Skatt på tariffestede sluttvederlag.

• Mer en 30% økning i elavgiften, samt ACER.

• Økt avgift på kollektivtransport.

• Økt avgift på kinobilletter, fotballkamper etc.

• Kutt i bostøtte.

• Kutt i stipendordningen for studenter.

• Laveste lønnsvekst siden krigen.

• Økt makspris i barnehagen.

• Kutt i bilordningen for bevegelseshemmede.

• Kraftig underregulerte løpende pensjoner og realinntekt-nedgang for alderspensjonister.

• Kutt i fri rettshjelp

• Rekord i nye bompenger (280 milliarder) der Sindre Finnes hadde aksjer i Q-Free ASA til 2017.

• 15 milliarder kroner til krigen mot Syria.

• 13 milliarder til den farmasøytiske industrien via .

• Over 100.000 nye arbeidsløse på toppen av de 100.000 fra før.

• Massiv ødeleggelse av hotell-, restaurant- og reiselivsnæringene.

• Har slått de små overende og gitt hundrevis av millioner til internasjonale aktører i kulturbransjen.

• Balansen til Norges bank er forverret med 331 milliarder.

• Massiv ødeleggelse av norsk natur til fordel for vindkraftbaroner og internasjonal storkapital som BlackRock og Google.

• Store framtidige strømregninger for norske forbrukere på grunn av kraftkabler til utlandet.

• Massiv opprustning av Norge for å delta i USAs kriger.

• For første gang har USA fått baser på som ledd i deres strategiske atomkrigsprogram.

• Barn og unge har fått et skoleår ødelagt og stor økning av psykiske lidelser.

• Økte oljepengebruken fra 125 milliarder kroner i 2013 til om lag 238 milliarder kroner i 2021.

• Foreslo at vi skulle avvikle noe av det stolteste ved norsk politisk historie, nemlig lovene som har sikret nasjonalt eierskap til evigvarende naturressurser. Naturressurser avgjørende for norske arbeidsplasser og verdiskaping, som Høyre glatt overlater råderetten over til hvem som helst i verden.

Har ikke sjekket om alt i denne oversikten stemmer, men det kan jo alle som ønsker gjøre selv. Jeg legger den ut som et ‘tankekart' med håp at flere begynner å se hvor det bærer hvis Solbergs Høyre, med hjelp av Støre og får fortsette å dure frem.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.