HELGEMORGEN NRK 17.09 2023 RED HAR ORDET.

Jeg sitter nå og hører på HELGEMORGEN og tillater meg å stille spørsmål om deltakerne som er en forsker fra NUPI samt EIDE også er “styrt”. Det var 2 temaer som ble tatt opp KLIMAKRISEN og FN sin rolle i verdenspolitikken.

Det er med skrekk og gru å høre folk fra media samt forskere bla innen statsvitenskap snakke om KLIMAKRISEN-DEMOKRATI-FN -FOLKS RETTIGHETER og GLOBALISERING. jeg vil derfor anbefale våre lesere å se HELGEDAGSMORGEN på NRK søndag 17.09 2023.

MIN påstand har vært siden 2019 at:

Vi har INGEN KLIMAKRISE.

Klimakrisen er en konstruksjon laget i FN basert på FN AGENDA 20-30 og utarbeidet av FN KLIMAPANEL. Dersom man går nøyere inn og ser hvilke/ hva slags personer som sitter i dette panelet så vil man oppdage at det finnes bakenforliggende krefter som styrer dette panelet. Det er krefter med enorme resursser/ kapital som jeg vil komme tilbake til. US MilitaryUS Navy og CIA har siden 1947 forsket og testet ut “verktøyer” som i dagens lege blir benyttet som våpen og som idag forårsaker endringer i klimaet. Et av disse “verktøyene er som de fortsatt snakker om er forskning på det som skjer i ionosfæren. Dette “verktøyet” blir i all hovedsak benyttet til å styre været på jorden og kan forårsake vulkanutbrudd-tsunamier- -jordras osv. USA ex president bla sa følgende på 60 tallet: Kan man styre været….kan man styre en hel verden. DET er akkurat hva som skjer i dag. HAARP er et MYE farligere “våpen” enn atombomben da det er et så kraftig våpen at det kan ødelegge hele jordkloden på sek.

Vi har IKKE et DEMOKRATI

DEMOKRATI er et feil ord å bruke da folket har INGEN MAKT og da tenker jeg spesielt på bruken av ordet her i . Iflg så har KONGEN ALL MAKT og videre…… folket har IKKE EIENDOMSRETT (viser til Lars Rønbeck sine videoer/forklaringer som er nederst i innlegget) mao folket har da INGEN RETTIGHETER og kan derfor betraktes som SLAVER. I GRUNNLOVEN står det BØR og IKKE SKAL. Mao GRUNNLOVEN er IKKE til FOR FOLKET.

Iflg CHATGPT så kommer ordet DEMOKRATI fra de greske ordene “demos” (folk) og “kratos” (makt), og betyr bokstavelig talt “folkets makt”. I et demokrati har folket rett til å delta i beslutningsprosessen, vanligvis gjennom valg av representanter. Dette blir helt feil i og med at Norge er styrt av et kongedømme som har ALL MAKT. Her vises at CHAT GPT er laget AV og FOR de som ønsker verdens herredømme.

FN

De forente nasjoner er en internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet, for å stoppe krig og danne en plattform for dialog. FN-pakten var da ratifisert av de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, USA, Frankrike, , Sovjetunionen og Storbritannia.

FN ble i sin tid stiftet som en organisasjon som skulle ivareta fred på jorden. Etter hvert så ser man at FN er det motsatte av hva som var intensjonen. Dette ser man nå ikke stemmer da FN står bak bla AGENDA 20-30 (EN VERDENS REGJERING) som våre de siste 30-40 årene har vært bidragsytere til. Den første norske politiker som deltok i arbeidet med å forfatte AGENDAEN var Gro Harlem Brundtland med sin Stortingsmelding 74 1979 der man for første gang ble kjent med ordet BÆREKRAFT som nå blir brukt av ALLE de politiske partier i Norge. Mao så er ALLE politiske partier FOR AGENDAEN. I ettertid har avtaler som BARCELONA AVTALEN-BRUNDTLANDKOMMISJONEN(Gro Harlem Brundtland) DET GRØNNE SKIFTE(PARIS AVTALEN ( PARIS AVTALEN) ved Jens Stoltenberg og nå sist MIGRASJONS AVTALEN ved . Man kan OG ta med FINANSTILSYNET som i sin til ble pushet frem av Siv Jensen samt ACER AVTALEN ved Søviknes(FRP)

FOLKS RETTIGHETER.

Som nevnt så har ikke Norges befolkning rettigheter så lenge vi IKKE har EIENDOMSRETT (Les Grunnloven). Norge ER en DIKTATURSTAT der ALL MAKT ligger hos kongen. Og i tillegg har vi PARLAMENTARISMEN som IKKE er etter ovennevnte definisjon DEMOKRATISK. PARLAMENTARISMEN ble innført av den gang statsminister Johan Sverdrup (Venstre) 1884..

GLOBALISERING:

Ordet GLOBALISERING ble et begrep (Tillater å kalle det for det) etter at FN kunngjorde AGENDAEN og er et helt vanlig brukt ord blandt politikerne bla her i Norge. Mao dvs at norske politkere er FOR GLOBALISMEN.

OPPSUMMERING:

Dette var bare en brøkdel av hva man kunne ta for seg for å få forståelse for hvordan de nevnte deltagere i programmet har kommet frem til sitt standpunkt. Ut fra hva som ble sagt virker det som at nevnte IKKE har satt seg inn i nevnte temaer. En annen ting er at NRK inviterer KUN folk med lik forståelse og at NRK propaganderer GLOBALISMEN som folk i Norge nå etterhvert har fått føle på på mange vis. Men likevel sitter folk i stuene og sluker rått denne propagandaen som overgår en tidligere propagandasjef.

RED 17.09 2023

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.