Påvirkning av drivstoffsulfur på sammensetningen av flyets eksosplommer: Eksperimentene SULFUR 1 – 7

U. Schumann, F. Arnold, R. Busen, J. Curtius, B. Kärcher, EN. Kiendler, EN. Petzold, H. Schlager, F. Schröder, K.-H. Wohlfrom Først publisert: 6. august 2002 https://doi.org/10.1029/2001JD000813 sitasjoner: 97 SEKSJONER PDF VERKTØY DEL Abstrakt [1] Serien med SULFUR-eksperimenter ble utført for å bestemme aerosolpartikkelen og smussdannelsesegenskapene[Les mer...]

Værmodifiseringspatenter skyfrøpatenter Geotekniske patenter som lever under den ioniserte himmelen rundt 6000 patenter Weather modification patents cloud seeding patents Geo engineering patents living under the ionized sky around 6000patents

De dreper planeten under himmelen for geoengineering global oppvarming FÅ I DITT HOLE AL GOREThey're killing the planet under the skies of geoengineering global warming GET IN YOUR HOLE AL GORE OPERASJON REDDE MENNESKEHETENOPERATION[Les mer...]

Total eksponering! Selve formidling av selvreplikerende og spredte vaksinepatenter, koronaviruspatenter, MRNA og RNA vaksinepatenter mRNA lipid nanopartikler patenterTotal exposure! Self disseminating self-replicating and spreading vaccines patents, coronavirus patents, MRNA and RNA vaccine patents mRNA lipid nanoparticles patents

Bare å pakke ut altJust unpacking it all OPERASJON REDDE MENNESKEHETENOPERATION SAVE HUMANITY1. MARS 2024 1. MARS 2024 DelShare Selvformidlende vaksiner mot nye smittsomme sykdommer.   Når selvspredende vaksineteknologi går videre, bør dialog om risikoen[Les mer...]