Kommunedirektøren bytter jobb

Etter flere år i Aremark kommune skal kommunedirektør Andreas Lervik begynne med ny jobb. Jesper Sandø Bjørneby jesper@ha-halden.no Hans Kristian Stensrud hks@ha-halden.no Trine Bakke Eidissen trine.eidissen@amedia.no (Foto: Privat) Lervik er ansatt som ny kommunedirektør i Skiptvet. –[Les mer...]

Jakt på mikroroboter i COVID19 Uvaksinert blod – innsikt og observasjoner. Darkfield Live Blood AnalyseHunting For Micro robots In COVID19 Unvaccinated Blood – Insights and Observations. Darkfield Live Blood Analysis

ANA MARIA MIHALCEA, DOKTORGRADANA MARIA MIHALCEA, MD, PHD17. JULI 2024 JUL 17, 20241111 1111 DelShare Bilde: Mikroroboter i COVOD19 uvaksinert blod. Pilene peker på dem. AM Medical Jeg ønsket å forklare mer om mikrorobotene[Les mer...]

NORGE er visstnok medlem av både EU og EØS utfra regjeringens handlemåte? HVA POKKER HOLDER POLITIKERNE PÅ SIRKUSTINGET PÅ MED? FB 4 mars 2020

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eosrapport_2019/id2692288/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2004.03.2020&utm_content=E%C3%98S-midlene REGJERINGEN.NO EØS-midlene: Årsrapport 2019-2020 EØS-midlene er en viktig del av regjeringens europapolitikk. Gjennom EØS–midlene samarbeider Norge, Island og Liechtenstein tett med partnere i 15 EU-land for å bidra til å redusere sosiale og[Les mer...]