Bilderberg-gruppen, Bilderberg-konferansen eller bare Bilderberg, er en årlig lukket tre-dagers konferanse med rundt 150 inviterte deltakere fra den vestlige eliten innen privat næringsliv, politikk, media og akademia. Formålet er å bygge kontaktnettverk[1] og diskutere internasjonal politikk.

Den første konferansen ble holdt i 1954 på Hotel de Bilderberg i Nederland som ble konferansens navn. Konferansen holdes i et nytt land hvert år.
Kart over land etter antall politikere som har deltatt på Bilderberg. (1954-2008)

Deltakerne kan fritt bruke informasjonen fra konferansen, men ikke sitere den.[2] Deltakelsen av nøkkelpersoner fra mange store mediehus gjør at konferansen har lite medieomtale og et omdømme for å være hemmelig.[3]

Historie

Prins Bernhard av Nederland kunne med sin innflytelse og internasjonale nettverk samle høytstående deltakere til den første konferansen.

Den opprinnelige konferansen ble holdt på Hotel de Bilderberg i Oosterbeek, Nederland den 29. til 31. mai 1954. Det var flere initativtakere, bl.a. den polske eksilpolitikeren Joseph Retinger. Formålet var å knytte tettere bånd mellom USA og i en tid da det var bekymringer for økende splittelse, med økende anti-amerikanisme, trussel om kommunistisk ekspansjon i europeiske land og tendenser til tiltagende isolasjonisme i USA. Retinger (en sterk pådriver for europeisk union og transatlantiske forbindelser) kontaktet Prins Bernhard av Nederland som gikk med på å fremme ideen, sammen med tidligere belgiske statsminister Paul Van Zeeland, og lederen av nederlandske Unilever, Paul Rijkens. Bernhard i sin tur kontaktet Walter Bedell Smith, sjef for CIA, som spurte Eisenhowers rådgiver Charles Douglas Jackson om å håndtere forslaget. Gjestelisten skulle ha to deltakere fra hver nasjon, en for å representerere konservative og en for å representerer liberale synspunkter.[4] Femti delegater fra 11 land i Vest-Europa deltok på den første konferansen, sammen med 11 amerikanere.[5]

Ifølge forfatter Hugh Wilford bestod den amerikanske delegasjonen av 20 representanter. Blant disse var Charles Douglas Jackson (fra president Eisenhowers stab, og en av initiativtakerne til konferansen), Irwing Brown (europarepresentant for American Federation of Labor (AFL), den eldste paraplyorganisasjonen for amerikanske fagforeninger, Paul Nitze (George Kennans etterfølger og forfatter av forsvarsdokumentet NSC-68) og John Coleman, som sammen med belgiske Paul van Zeeland var viseformann for konferansen.[6]

Prins Bernhards biograf skrev om møtet at det muligvis var den mest uvanlige internasjonale konferansen som var avholdt til da. Deltakerne bestod av statsministre, utenriksministre, partiledere, ledere for store banker og industriselskaper, akademikere og ledere for internasjonale organisasjoner som Det europeiske kull- og stålfellesskap, men på konferansen opptrådte alle disse uten titler.[trenger referanse]

Møtets suksess fikk arrangørene til å arrangere en årlig konferanse. En permanent styringsgruppe ble etablert med Retinger som permanent sekretær. I tillegg til å arrangere konferansen, opprettholdt styringsgruppen også et register over deltakerne med navn og kontaktinformasjon, med sikte på å skape et uformelt nettverk av personer som kan kalle på hverandre i en privat kapasitet.[trenger referanse] De neste tre årene ble konferansen holdt i Frankrike, Tyskland og Danmark. I 1957 ble den første amerikanske konferansen holdt på St. Simons Island, Georgia, med $ 30 000 fra Ford Foundation. Stiftelsen leverte ytterligere finansiering for konferansene i og 1963.

Ifølge forfatter Hugh Wilford kom konferansen i stand etter initiativ fra europeere med sterke transatlantiske bånd, men at kontrollen over initiativet allerede i 1955 hadde blitt overtatt av deltakere fra USA. Wilford skriver også at i starten hadde konferansen en korporativ profil. Den skulle bringe sammen politikere fra regjeringspartier, såvel som opposisjonen i de ulike land, og siktet også mot å ha både arbeidsgivere og fagforeninger representert. Han presiserer likevel at alle deltakerne grunnleggende hadde en pro-amerikansk holdning. Deltakerne fra britiske Labour var eksempelvis alle sterkt antikommunistiske, tilhengere av transatlantiske relasjoner, og «revisjonister» i betydningen at de var tilhengere av å modernisere parti-doktrinen vekk fra vektlegging av økonomisk eierskap over produksjonsmidlene og over på sosial velferd. Som et eksempel nevner han Gaitskell (senere ble leder for Labour) og hans samarbeidspartnere, som alt lenge før 1954 deltok i uformelle møter med industriledere for å diskutere felles interesser, og derfor var komfortable med situasjonen på Bilderberg-møtene.

Listen over de 83 deltagerne på møtet i Toronto i juni 1996 kom for en dag. Her stod navn som Henry KissingerDavid Rockefellerdronning Beatrix, Ford-direktøren Alex Trotma,[7] Carl Bildt, fra  Jan Petersen, og Gazi Erçel fra den tyrkiske sentralbanken.[8]

Rolle

I et essay fra 1980 kalt The Bilderberg and the West hevder forsker Peter Thompson at Bilderberggruppen er møteplass for toppledere fra verdens ledende multinasjonale selskaper og politiske toppfigurer, for en felles vurdering av både umiddelbare og langsiktige problemer som den vestlige verden står overfor. Ifølge Thompson er Bilderberg i seg selv ikke et utøvende organ, men når deltakerne oppnår en form for enighet om hva som skal gjøres, har de til rådighet mektige transnasjonale og nasjonale virkemidler. Han avslutter med at når enighet ikke alltid oppnås, reflekterer dette styrken til konkurrerende motkrefter utenfor og i den kapitalistiske herskerklassen.[9]

Organisering

Henri de Castries, fransk adelsmann og konsernsjef i AXA. Leder av Bilderbergs styringskomité siden 2012.

Konferansen koordineres av en styringskomité på 34 personer med medlemmer fra hvert av de vestlige landene som er representert ved konferansen. I tillegg er det en rådgivende gruppe.[10]

En pressemelding i 2008 fra American Friends of Bilderberg uttalte at «Bilderbergs eneste aktivitet er den årlige konferansen. På møtene fattes ingen vedtak, foretas ingen avstemninger, og ingen politiske uttalelser utstedes», og bemerket at deltakernes navn var tilgjengelige for pressen.[11] Bilderberg-gruppens uoffisielle hovedkvarter er universitetet i Leiden i Nederland.[12]

Ledere av styringskomiteen

Finansiering

Utgiftene til Bilderbergmøtenes lille sekretariat dekkes helt av private abonnenter. Årsmøtets kostende er ansvaret til styringsgruppens medlem(mer) i vertslandet,[10] og dekkes av virksomheter i vertslandene.[14]

Det offentlige dekker det meste av kostnadene for sikkerhetsoppbudet. I 2013, da konferansen ble holdt i Storbritannia, kjørte politiet Operation Discuss i atten måneder før konferansen.[15] Det ble etter konferansen avdekket at utgiftene løp opp til rundt 1,3 millioner britiske pund (ca 13 millioner norske kroner). En halv million pund ble tilbudt politiet av Bilderberg-gruppen for å unngår overskridelse av politibudsjettet.[16]

Deltakere

Sentralbanksjef Ben Bernanke fra Federal Reserve forlater Bilderberg 2008. Deltakerne holder en lav profil.
Svein Richard Brandtzæg, Bilderbergs norske ansikt siden 2012

Utdypende artikkel: Liste over Bilderberg-konferansenes deltakere

Liste over Bilderberg-konferansenes deltakere

Liste over Bilderberg-konferansenes deltakere er en liste over personer som har deltatt på en eller flere av Bilderberg-gruppens konferanser og med det innlemmet i gruppens kontaktnettverk. Listen er ikke komplett, og den inkluderer både nålevende og avdøde personer (merket med †). Den er basert på offisielle deltakerlister. Lenge ble disse lekket, men i senere år offentliggjøres de til pressen av arrangørene. Det ble holdt to konferanser i 1955 og i 1957. Konferansen som skulle blitt holdt i 1976 ble avlyst.

Personer som ikke står i de offentlig utstedte detakerlistene kan noen ganger møte opp «bare for dagen».[1]

Med mindre annet er spesifisert, er stillingen som er oppgitt i parentes den personen hadde på det tidspunktet de deltok på konferansen. Mange av deltakerne har hatt en rekke andre innflytelsesrike verv både før og etter. Tidligere og nåværende medlemmer av Bilderbergs styringskomite er uthevet med fet skrift.

Innenfor hver kategori er personene sortert etter hvilket år de deltok første gangen. Personen øverst på hver liste er det nyeste tilskuddet til Bilderberg-gruppens kontaktnettverk.

Følgende land har samtlige deltakere fra tilgjengelige kilder nevnt i denne listen: Norge, Island, Irland, Spania.

Innhold

Norske deltakere

Minst 90 nordmenn har deltatt på konferansene, hvorav ni kvinner. Vanligvis er det mellom to og fire norske deltakere om gangen. Det største antall nordmenn som har vært med samtidig er 11. Det var i 1982 da konferansen ble holdt i Norge på Rica Park Hotel i Sandefjord og er også eneste gangen det er kjent at en sittende norsk statsminister (Kåre Willoch) har deltatt.

Industri og finans

Norsk Hydro

 • Svein Richard Brandtzæg (konsernsjef 2009 – ) (kjent deltakelse i 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • Eivind Reiten (visekonsernsjef, konsernsjef 2001–2009, styreleder i Klaveness Marine Holding 2014) (kjent deltakelse i 2000, 2009, 2014)
 • Egil Myklebust (konsernsjef 1991–2001, styreleder 2001-2004) (Kjent deltakelse i 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,[2] 2007,[3] 2008, 2009, 2010, 2011)
 • Torvild Aakvaag (konsernsjef 1984–1991) (kjent deltakelse i 1986)

Skipsredere

Annet

Media

Aftenposten/Schibstedgruppen

Annet

Stat og byråkrati

Potensielle statsledere og faktiske statsledere

Ministere, komiteledere, delegater og andre verv

Kongefamilien

Institutter og organisasjoner

Norges Bank

 • Svein Gjedrem (sentralbanksjef 1999–2010) (kjent deltakelse i 2003)[2][6]
 • Kjell Storvik (sentralbanksjef 1996–1998) (kjent deltakelse i 1998)
 • † Hermod Skånland (visesentralbanksjef, sentralbanksjef 1985-1994) (kjent deltakelse i 1982)
 • † Knut Getz Wold (sentralbanksjef 1970-1985) (kjent deltakelse i 1979)

Universitetet i Oslo

Annet

Deltakere fra andre land

Følgende er et svært begrenset utvalg.

Privat næringsliv

Familiedynastier

Inkluderer familiemedlemmer og personer i familiekontrollerte selskaper.

Rockefeller 
Wallenberg 
Agnelli 

Eier forøvrig også avisen La Stampa (se Media-seksjonen)

 • John Elkann (styreleder i Exor, visestyreleder i Fiat. Gianni Agnellis barnebarn og arvtaker) (kjent deltakelse i 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015)
 • Paolo Fresco (styreleder i Fiat) (kjent deltakelse i 1999)
 • Renato Ruggiero (styremedlem i Fiat) (kjent deltakelse i 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000)
 • Paolo Zannoni (direktør for Department Political Analysis i Fiat -1985, visepresident i Defense Systems, Fiat USA 1986-1987, President i Fiat Washington 1988-1989, Senior visepresident i Defence and Space, Fiat 1990-, visepresident International Activities; representant for Fiat i Russland 1990-1992, senere partner i Goldman Sachs 2000-) (kjent deltakelse i 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992)
 • † Umberto Agnelli (styreleder i IFIL (nå Exor), visestyreleder i Fiat) (kjent deltakelse i 1983, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000)
 • † Gianni Agnelli (visestyreleder i Fiat 1963-1966, styreleder 1966-2003) (kjent deltakelse i 1958, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000)
 • † Vittorio Valletta (president i Fiat) (kjent deltakelse i 1954, 1957 (2))
Rothschild  
Warburg  
 • David G. Scholey (styreleder i S.G. Warburg Group) (kjent deltakelse i 1988)
 • † Siegmund Warburg (grunnlegger og styreleder i S.G. Warburg & Co.) (kjent deltakelse i 1965, 1977)
 • † Eric Roll, Baron Roll av Ipsden (visestyreleder i S.G. Warburg & Co. 1967-75, styreleder 1974-83, medstyreleder 1983-87, president 1987-95, seniorrådgiver 1995-2005) (kjent deltakelse i 1964, 1966, 1967, 1969 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002)

Selskaper

Goldman Sachs 
 • J. Michael Evans (visestyreleder) (kjent deltakelse i 2012, 2013)
 • Lloyd Blankfein (styreleder og administrerende direktør) (kjent deltakelse i 2007)
 • John L. Thornton (president og medadministrerende direktør) (kjent deltakelse i 2001, 2002)
 • J. Martin Taylor (administrerende direktør i Courtaulds Textiles 1990-1993, administrerende direktør i Barclays 1994-1998, internasjonal rådgiver i Goldman Sachs International 2000-, styreleder i Syngenta 2007-, Bilderberg-gruppens generalsekretær 2000-2005) (kjent deltakelse i 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009)
 • António Borges (visestyreleder og administrerende direktør) (kjent deltakelse i 2002)
 • Jon Corzine (Senior Partner, styreleder og administrerende direktør 1994–99, USA senator 2001–2006) (kjent deltakelse i 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004)
 • Stephen Friedman (Senior Partner og styreleder) (kjent deltakelse i 1993, 1994)
 • Lord Griffiths of Fforestfach (rådgiver ved Goldman Sachs International Ltd., Former Prime Minister's Policy Unit) (kjent deltakelse i 1992)
 • John C. Whitehead (styreleder for International Advisory Board) (kjent deltakelse i 1985)
 • Robert Hormats (visepresident, tidligere Assistant Secretary of State for Economic and Business Affairs) (kjent deltakelse i 1983, 1985)
Deutsche Bank 
 • Josef Ackermann (styreleder, administrerende direktør) (kjent deltakelse i 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
 • Kenneth S. Courtis (First Vice President, Research Department, Deutsche Bank Asia Pacific) (kjent deltakelse i 1998)
 • Ulrich Cartellieri (styremedlem) (kjent deltakelse i 1993, 1996, 1997)
 • Kenneth S. Courtis (First Vice President, Deutsche Bank Capital Markets Asia Ltd., Tokyo. Canadier) (kjent deltakelse i 1993)
 • Hilmar Kopper (talsmann for styret) (kjent deltakelse i 1991, 1992, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003)
 • Gunther F. W. Dicke (First Vice President, Organizer, 1991 Conference) (kjent deltakelse i 1990, 1991)
 • Alfred Herrhausen (administrerende direktør) (kjent deltakelse i 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988)
Paribas 
 • André Levy-Lang (styreleder 1990-1998) (kjent deltakelse i 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003)
 • Claude de Kemoularia (seniorrådgiver i Groupe Paribas; styreleder i Paribas Nederland; tidligere ambassadør til Nederland og sjefsrepresentant til FN) (kjent deltakelse i 1990)
 • Michel Francois-Poncet (styreleder i Paribas North America) (kjent deltakelse i 1985)
HSBC 
Allied Irish Banks (AIB) 
 • Dermot Gleeson (styreleder 2003-2008, tidligere Irlands generaladvokat 1994-1997) (kjent deltakelse i 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)
 • Lochlann Quinn (styreleder 1997-2003) (kjent deltakelse i 1997)
 • Peter Sutherland (styreleder 1989-1993, generaldirektør for GATT/WTO 1993–1995, styreleder i BP 1996-2009, styreleder i Goldman Sachs International 1995-, medlem av Action Committee for Europe, tidligere Irlands generaladvokat 1981-1982 og 1982-1984 og EU-kommissær for konkurranse 1985-1989) (kjent deltakelse i 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
Royal Dutch Shell 
 • Simon Henry (finansdirektør) (kjent deltakelse i 2013)
 • Peter Voser (administrerende direktør) (kjent deltakelse i 2010, 2012, 2013)
 • Jorma Ollila (styreleder for Nokia 1999–2012 og administrerende direktør 1992–2006, styreleder for Shell siden 2006) (kjent deltakelse i 1997, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013)
 • John Kerr (visestyreleder, medlem i britiske House of Lords) (kjent deltakelse i 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
 • Jeroven van deer Veer (administrerende direktør) (kjent deltakelse i 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009)
 • Maarten A. van den Bergh (Group Managing Director) (kjent deltakelse i 1997)
 • Cor A.J. Herkstroter (styreleder) (kjent deltakelse i 1994)
 • Robert P. Reid (styreleder, Shell UK) (kjent deltakelse i 1986)
 • John M. Raisman (styreleder og administrerende direktør, Shell U.K.) (kjent deltakelse i 1984)
Unilever 

Industrikonsern. Har to hovedkvarter, i Rotterdam (Unilever NV) og i London (Unilever PLC).

 • Paul Polman (administrerende direktør) (kjent deltakelse i 2012)
 • Antony Burgmans (styreleder Unilever NV 1999-2007) (kjent deltakelse i 2001, 2004)
 • † Morris Tabaksblat (styreleder Unilever NV 1994-1999) (kjent deltakelse i 1996)
 • Floris Maljers (styreleder Unilever NV 1984-1994) (kjent deltakelse i 1988, 1993)
 • Michael R. Angus (styreleder Unilever PLC 1986-1992) (kjent deltakelse i 1987)
 • † Victor Cavendish-Bentinck (utenriksrådgiver) (kjent deltakelse i 1963)
 • † Paul Rijkens (president) (kjent deltakelse i 1954, 1955 (1), 1955 (2), 1956, 1957 (1), 1957 (2), 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964)
Xerox 
 • Michael J. Farren (Vice President of External Affairs, rådgiver for American Friends of Bilderberg) (kjent deltakelse i 1999, 2002)
 • G. Richard Thoman (viseadministrerende direktør 1997-1999, administrerende direktør 1999-2000) (kjent deltakelse i 1998, 1999)
 • Paul Allaire (administrerende direktør 1990-1999 og 2000-2001, styreleder 1991-2001) (kjent deltakelse i 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002)
 • † David Kearns (administrerende direktør 1982–1990, styreleder 1985-1990) (kjent deltakelse i 1983, 1984, 1986, 1988, 1990)
 • † Charles Peter McColough (styreleder) (kjent deltakelse i 1981)
IBM 
Annet

Media

The Economist 

 • Edward McBride (Business Editor) (kjent deltakelse i 2009)
 • Vendeline von Bredow (Business Correspondent) (kjent deltakelse i 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 • Gideon Rachman (Brussel-korrespondent) (kjent deltakelse i 2003, 2004)
 • Adrian D. Wooldridge (utenrikskorrespondent) (kjent deltakelse i 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012)
 • R. John Micklethwait (redaktør) (kjent deltakelse i 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2009, 2010, 2012, 2011, 2013)
 • Rupert L. Pennant-Rea (redaktør) (kjent deltakelse i 1989)
 • Simon Jenkins (politisk redaktør) (kjent deltakelse i 1986)
 • Andrew Knight (redaktør 1974–86, administrerende direktør i The Daily Telegraph 1986-89, administrerende direktør og styreleder i News International 1990-94, Non Executive Director i News Corporation 1994-2012) (kjent deltakelse i 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 1992, 1993, 1994, 1995, 1996)

Die Zeit 

 • Josef Joffe (forlegger og redaktør) (kjent deltakelse i 2006)
 • Werner A. Perger (politisk korrespondent) (kjent deltakelse i 1999)
 • Matthias Nass (assisterende redaktør) (kjent deltakelse i 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012)
 • Christoph Bertram (politisk redaktør, diplomatisk korrespondent, tidliere direktør for International Institute for Strategic Studies) (kjent deltakelse i 1984, 1987, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998)
 • Theo Sommer (forlegger) (kjent deltakelse i 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)

The Washington Post 

 • Charles Krauthammer (spaltist) (kjent deltakelse i 2002)
 • Donald E. Graham (styreleder og administrerende direktør) (kjent deltakelse i 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012)
 • Jim Hoagland (redaktør og utrikeskorrespondent) (kjent deltakelse i 1993, 1998, 1999, 2002)
 • † Katharine Graham (styreleder) (kjent deltakelse i 1988, 1990, 1991, 1994)
 • † Meg Greenfield (Editorial Page Editor) (kjent deltakelse i 1982)

Politiken 

 • Tøger Seidenfaden (sjefredaktør) (kjent deltakelse i 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006)
 • Herbert Pundik (sjefredaktør) (kjent deltakelse i 1986)

Berlingske Tidende 

 • Chresten W. Reves (president og administrerende direktør) (kjent deltakelse i 1993)
 • † Aage Deleuran (sjefredaktør) (kjent deltakelse i 1989, 1990, 1991, 1992)
 • † Niels Nørlund (sjefredaktør) (kjent deltakelse i 1972, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985)
 • † Terkel M. Terkelsen (sjefredaktør) (kjent deltakelse i 1954, 1956, 1957(1), 1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977)

La Stampa 

El PaísPRISA 

 • Ignacio Polanco (styreleder i PRISA) (kjent deltakelse i 2010)
 • Jesus de Polanco (grunnlegger og styreleder av PRISA, styreleder i TIMON Group) (kjent deltakelse i 1989)
 • Juan Luis Cebrián (sjefredaktør for El País, administrerende direktør i PRISA (som utgir El País) 1989-, visestyreleder i Sogecable, S.A. (TV Broadcasting) 2001, tidligere styreleder for International Press Institute) (kjent deltakelse i 1983, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Le Figaro 

Annet

Institutter og organisasjoner

Verdensbanken

Federal Reserve 

Den europeiske sentralbank 

Den internasjonale oppgjørsbanken

Det internasjonale pengefondet

 • Rodrigo Rato y Figaredo (administrerende direktør) (kjent deltakelse i 2005, 2007)
 • Stanley Fischer (First Deputy Managing Director) (kjent deltakelse i 1998)
 • H. Onno Ruding (styreleder i the Interim Committee og Nederlands finansminister) (kjent deltakelse i 1985, 1989)
 • Per Jacobsson (administrerende direktør) (kjent deltakelse i 1961)

FN 

Annet

Akademia

Universitetet i Leiden 

 • Victor Halberstadt (professor i offentlig økonomi, Bilderberg-gruppens generalsekretær for Europa og Canada 1981-1999) (kjent deltakelse i 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • † Ernst H. van der Beugel (professor Emeritus i internasjonale relasjoner, Bilderberg-gruppens generalsekretær for Europa og Canada 1960-1980) (kjent deltakelse i 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998)

Annet

Militære

NATO 

Joseph Luns (generalsekretær 1971–1984), Peter Carington (generalsekretær 1984-1988), Manfred Worner (generalsekretær 1988-1994), Willy Claes (generalsekretær 1994-1995), Javier Solana (generalsekretær 1995-1999), George Robertson (generalsekretær 1999-2004), Jaap de Hoop Scheffer (generalsekretær 2004-2009), Anders Fogh Rasmussen (generalsekretær 2009-2014) og (generalsekretær siden 2014) deltok før de ble utnevnt til denne posisjonen.

Annet

Kongelige

Politikk

USA 

 • Hillary Clinton (kjent deltakelse i 2008)[11]
 • Condoleezza Rice (utenriksminister) (kjent deltakelse i 2008)[11]
 • James A. Johnson (rådgiver for Barack Obama) (kjent deltakelse i 2007)[12]
 • Rick Perry (guvernør i Texas, stilte senere som kandidat i den republikanske nominasjonen til det amerikanske presidentvalget i 2012) (kjent deltakelse i 2007)
 • John Edwards (senator, valgt som visepresidentkandidat etter møtet) (kjent deltakelse i 2004)[13]
 • Ralph Reed (strateg for USAs republikanere) (kjent deltakelse i 2004)[13]
 • Richard Perle (sjefsrådgiver innen militære spørsmål for Bush jr.) (kjent deltakelse i 2003,[6] 2004,[13] 2008[11])
 • R. Glenn Hubbard (sjefsrådgiver for Bush innen økonomiske spørsmål) (kjent deltakelse i 2003)[6]
 • Robert Zoellick (sjefsrådgiver for Bush jr. innen handelsspørsmål, president for Verdensbanken 2007-2012) (kjent deltakelse i 2003, 2008)
 • George W. Bush[6]
 • Richard C. Holbrooke (statssekretær for europeiske og canadiske saker 1994-1996, FN-ambasadør 1999-2001) (kjent deltakelse i 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004,[13] 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
 • Bill Clinton (guvernør i Arkansas, senere president 1993-2001) (kjent deltakelse i 1991)
 • Dan Quayle (visepresident) (kjent deltakelse i 1990)
 • George H.W. Bush[6]
 • H. John Heinz III (senator 1977-1991, sønn av Henry J. Heinz II som var med i Bilderbergs styringskomitee siden begynnelsen) (kjent deltakelse i 1978)
 • Donald Rumsfeld (forsvarsminister 1975–1977, 2001-2006) (kjent deltakelse i 1975, 2002)
 • Zbigniew Brzezinski (kjent deltakelse i 1966, 1968, 1972, 1973, 1975, 1978, 1985)
 • Henry A. Kissinger (utenriksminister 1973-1977, nobelprisvinner og saksøkt i en rekke land for krigsforbrytelser. Omtalt av journalist Lars Backe Madsen i Dagens Næringsliv som hjernen og drivkraften bak prosjektet Bilderberg.[6]) (kjent deltakelse i 1957 (1), 1957 (2), 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 3004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013)
 • † Paul Nitze (hovedforfatter bak NSC-68 i 1950, et hemmeligstemplet dokument bestilt av president Truman som omhandlet hvordan Sovjetunionen og global av kommunisme skulle stoppes og en ny verdensorden innføres) (kjent deltakelse i 1955 (1), 1955 (2), 1956, 1957 (1), 1957 (2), 1958, 1959, 1961, 1963)
 • † George Ball (advokat, statssekretær 1961-1968, ambassadør til FN 1968, administrerende direktør i Lehman Brothers Kuhn Loeb 1968-1982. Jobbet med Jean Monnet for Europeisk integrasjon) (kjent deltakelse i 1954, 1955 (1), 1955 (2), 1956, 1957 (1), 1957 (2), 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)

Storbritannia 

 • Tony Blair (opposisjonsleder, Labour, senere statsminister 1997-2007) (kjent deltakelse i 1993)
 • Gordon Brown (Shadow Secretary of State for Trade and Industry, Labour, senere statsminister 2007-2010) (kjent deltakelse i 1991)

† Margaret Thatcher (opposisjonsleder, Det konservative parti, senere statsminister 1979-1990) (kjent deltakelse i 1975)[14]

 • † Edward Heath (opposisjonsleder og Lord Privy SealDet konservative parti, leder for forhandlingene om medlemskap i EEC (EU), senere statsminister 1970-1974 hvor han brakte Storbritannia inn i EF (EU) i 1973) (kjent deltakelse i 1963, 1967, 1969)
 • Denis Healey (parlamentsmedlem, Labour, to ganger kandidat til lederposten tidligere Secretary of the International Committee of the Labour Party) (kjent deltakelse i 1954, 1955(1), 1955(2), 1956, 1957(1), 1957(2), 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1971, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1984, 1986, 1992)
 • † Hugh Gaitskell (opposisjonsleder, Labour, tidligere finansminister) (kjent deltakelse i 1954, 1956, 1958)

EU 

Nederland 

rediger

 • Mark Rutte (statsminister 2010-) (kjent deltakelse i 2012, 2013)
 • Jan Peter Balkenende (statsminister 2002-2010) (kjent deltakelse i 2008)
 • Jaap de Hoop Scheffer (utenriksminister 2002-2003, NATOs generalsekretær 2004-2009) (kjent deltakelse i 2003, 2005, 2008)
 • Wim Kok (visestatsminister og finansminister 1989-1994, statsminister 1994-2002) (kjent deltakelse i 1993, 2003)
 • † Joop den Uyl (tidligere statsminister 1973-1977, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet) (kjent deltakelse i 1985)
 • Ruud Lubbers (statsminister 1982-1994) (kjent deltakelse i 1983, 1991, 1992, 1994)
 • † Barend Biesheuvel (partileder i Antirevolusjonære parti, senere statsminister 1971-1973) (kjent deltakelse i 1968)
 • † Jelle Zijlstra (statsminister 1966-1967) (kjent deltakelse i 1966, 1972, 1975)
 • † Joseph Luns (utenriksminister 1952-1971, NATOs generalsekretær 1971–1984) (kjent deltakelse i 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984)

Tyskland 

rediger

Frankrike 

rediger

Canada 

rediger

 • Stephen Harper (opposisjonpartileder, statsminister 2006-) (kjent deltaktelse i 2003)
 • Paul Martin (finansminister, statsminister 2003–2006) (kjent deltaktelse i 1996)
 • Jean Chrétien (statsminister 1993–2003) (kjent deltaktelse i 1996)
 • Pierre Elliott Trudeau (statsminister 1968–1979, 1980–1984) (kjent deltaktelse i 1968)
 • Lester B. Pearson (statsminister 1963–1968) (kjent deltaktelse i 1968)

Sverige 

rediger

Danmark 

rediger

Tyrkia 

rediger

 • Osman Olcay (ambassadør til NATO, tidligere utenriksminister) (kjent deltakelse i 1985)
 • † Nuri Birgi (ambassadør til Storbritannia 1957-1960, ambassadør til NATO 1960-1972) (kjent deltaktelse i 1957, 1958, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1983, 1985)

Belgia 

rediger

Spania 

rediger

Portugal 

rediger

 • José Manuel Barroso (utenriksminister 1992-1994, statsminister 2002-2004, kandidat til stillingen som ordfører for Europakommisjonen år 2004 som han vant) (kjent deltakelse i 1994, 2003, 2005, 2013)

Italia 

rediger

 • † Alcide De Gasperi (parlamentsmedlem, tidligere statsminister 1945-1953) (kjent deltakelse i 1954)

Hellas 

rediger

Finland 

rediger

 • Matti Vanhanen (statsminister 2003-2010) (kjent deltakelse i 2009)
 • Paavo Lipponen (statsminister 1995-2003, parlamentspresident 2003-2007, kandidat til stillingen som ordfører for Europakommisjonen år 2004) (kjent deltakelse i 1998, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • Esko Aho (statsminister 1991-1995) (kjent deltakelse i 1994)
 • Martti Ahtisaari (president 1994-2000) (kjent deltakelse i 1994)
 • † Kalevi Sorsa (parlamentspresident, tidligere statsminister) (kjent deltakelse i 1990)

Island 

rediger

 • Davíð Oddsson (Reykjavíks borgermester 1982–1991, statsminister 1991-2004) (kjent deltakelse i 1987, 1991, 1992, 1994, 1997, 1999)
 • Einar Benediktsson (ambassadør til Storbritannia) (kjent deltakelse i 1986)
 • † Geir Hallgrimsson (Reykjavíks borgermester 1959-1972, statsminister 1974-1978, utenriksminister 1983-1986) (kjent deltakelse i 1972, 1973, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990)
 • † Gunnar Thoroddsen (ambassadør til Danmark, tidligere Reykjavíks borgermester 1947-1960, senere statsminister 1980-1983) (kjent deltakelse i 1966)
 • † Bjarni Benediktsson (statsminister 1963–1970, tidligere Reykjavíks borgermester 1940–1947) (kjent deltakelse i 1965, 1968, 1969, 1970)

Tsjekkia 

rediger

Irland 

rediger

Kina 

rediger

 • Fu Ying (viseutenriksminister, tidligere ambassadør til Storbritannia og Australia) (kjent deltakelse i 2011, 2012)

Kilder

rediger

Referanser

rediger

 1. ^ Bilderberg Group? No conspiracy, just the most influential group in the world Daily Telegraph, UK. Published 6 June 2013. Retrieved 6 June 2013.
 2. ^ a b na24.no, 18. juni 2006: Inn i hemmelig maktelite Arkivert 25. juni 2010 hos Wayback Machine.
 3. ^ Bodil Sundbye: «Myklebust på hemmelig møte», VG, 3. 6. 2007.
 4. ^ WeAreChange (30. mai 2019). «Journalists Thrown In Jail Cell As Bilderberg Arrives In Switzerland». Besøkt 5. juni 2019.
 5. ^ http://nbl.snl.no/Johan_Melander
 6. ^ a b c d e f Dagens NæringslivMaktens innerste sirkel. 24.05.2003. (Papirutgaven, s. 26)
 7. ^ namebase.org: Spotlight: Special Report on the Bilderberg Group. September 1991.[død lenke]
 8. ^ http://berkeley.edu/news/media/releases/2009/03/19_brekkeobit.shtml
 9. ^ «Inside the secretive Bilderberg Group»BBC News, 29. 9. 2005.
 10. ^ Dagens NæringslivCitizen Black. 22.11.2003. (Papirutgaven, s. 46)
 11. ^ a b c Svein Egil Omdal (14. juni 2008). «Medieblikk: Hva gjorde Kristin Clemet i Virginia». Stavanger Aftenblad (og flere andre aviser) (norsk): 3. Papirutgaven
 12. ^ «Vollebæk, Clemet og Myklebust på årets Bilderberg-konferanse»Aftenposten, 11. 6. 2008.
 13. ^ a b c d «The Nation: Conspiracy Theorists Unite; A Secret Conference Thought to Rule the World» (engelsk). New York Times. 11. juli 2004. Besøkt 19. april 2009.
 14. ^ «News in Brief». The Times. 26. april 1975. s. 5. «Mrs Thatcher, the Conservative leader and Mr Healey, the Chancellor of the Exchequer, were among participants in the twenty second Bilderberg Conference.»
 15. ^ «Bilderberg strikes again» (engelsk). Asia Times Online. 18. august 2007. Arkivert fra originalen 14. februar 2012. Besøkt 15. april 2009.

Siteringsfeil: -taggen med navnet «NA_Deltar_gjerne» definert i  brukes ikke i teksten.
Siteringsfeil: -taggen med navnet «UL_Siste_uke» definert i  brukes ikke i teksten.
Siteringsfeil: -taggen med navnet «Aftenposten_Siv_Maktelite» definert i  brukes ikke i teksten.
Siteringsfeil: -taggen med navnet «Aftenposten_Harald» definert i  brukes ikke i teksten.
Siteringsfeil: -taggen med navnet «VG_Valebrokk» definert i  brukes ikke i teksten.

Autoritetsdata

De som har deltatt omtales ofte som «Bilderbergere». De fleste deltar kun én gang og inkluderer mange med innflytelsesrike offentlige verv. Medlemmer av styringskomiteen (som lager invitasjonslisten) deltar hvert år og kommer hovedsakelig fra det private næringsliv. De senere år typisk en fra hvert land som har deltakere, men elleve fra USA.[10]

Medlemskapet er i stor grad trukket fra vesteuropeiske og nordamerikanske land.[17] I en artikkel fra 1977 kritisk til Bilderberg-gruppens medlemskap, siterer journalist Caroline Moorehead et ikke navngitt medlem av gruppen: «Ingen invitasjoner går ut til representanter fra utviklingslandene. Ellers ville vi blitt et mini-FN» og en annen: «vi leter etter likesinnede mennesker og kompatible mennesker. Det ville være verre å ha en klubb av dumskaller». I artikkelen karakteriserer Moorehead gruppen som “politisk sterkt partisk mot moderat konservativisme og store bedrifter” og hevder at “ytterste venstre er representert ved spredde innslag av sentrale sosialdemokrater”.[18]

Deltakerlistene har mange navn på personer som kort tid senere fikk politiske lederposisjoner. Dette omfatter de britiske Labour-lederne Hugh Gaitskell og Tony Blair som begge deltok på konferansen året før de ble partileder, og Bill Clinton som deltok to år før han vant presidentvalget i USA.[6][19] Ifølge en BBC-artikkel fra 2005 har alle de seneste presidentene for EU-kommisjonen deltatt på Bilderberg-konferanser før de ble valgt.[20] Dette har fra kritisk hold ført til beskyldninger om at gruppen hjelper frem politikere som er velvillig innstilt til storkapital og multinasjonale selskaper, mens konferansenes deltakere hevder det utelukkende skyldes konferansenes styringskomites ypperlige evner som politiske talentspeidere.[20][6][14][21]

Politikere og andre i offentlige verv understreker at de deltar som privatpersoner, ikke som offentlige representanter. Forskjellen er om reisen og oppholdet er betalt for privat eller av det offentlige.

I 2013 ble det rapportert at en kilde involvert i planleggingen for gruppens møte det året innrømmet at personer som ikke står i de offentlig utstedte detakerlistene noen ganger kan møte opp «bare for dagen».[22]

Den mest sentrale Bilderbergeren er David Rockefeller (USA) som har vært med på nesten alle konferansene siden begynnelsen og er rådgiver til styringskomiteen.[10]

Norge

I starten og frem til 2002 var norske medlemmer av styringskomiteen (med ett unntak) skipsredere, men de to siste var/er konsernsjefer i Norsk Hydro.[trenger referanse] Den nåværende og de tre forrige konsernsjefene i Norsk Hydro har alle deltatt.[trenger referanse] Fra det norske statsapparatet har det deltatt flere partiledere med gode utsikter til å bli statsminister, hvorav mange kort tid etter ble det, inklusive nåværende statsminister Erna Solberg og forrige statsminister Jens Stoltenberg.[trenger referanse] Andre særtrekk er forsvarsministere, sentralbanksjefer, forkjempere for Europeisk integrasjon og den nåværende og forrige kronprinsen.[trenger referanse] Fra media er Aftenposten/Schibstedgruppen representert, og fra akademia Universitetet i Oslo.[trenger referanse]

Den sentrale personen fra Norge i Bilderbergsammenheng er i øyeblikket Svein Richard Brandtzæg (konsernsjef i Norsk Hydro) som sitter i Bilderbergs styringskomite.[10]

Nylige møter

Utdypende artikkel: Liste over Bilderbergmøter

 • 2015 (11-14. juni) på Interalpen-Hotel Tirol i Telfs-Buchen, Østerrike
 • 2014 (29. mai-1. juni) på Marriott Hotel i København, Danmark
 • 2013 (6-9. juni) på The Grove Hotel Watford i Hertfordshire, Storbritannia
 • 2012 (31. mai–3. juni) på Westfields Marriott i ChantillyVirginia, USA[23]
 • 2011 (9–12. juni) på Suvretta House i St. Moritz, Sveits[24]
 • 2010 (3–7. juni) på the Hotel Dolce i Sitges, Spania[25]
 • 2009 (14–16. mai) på Astir Palace resort i Athen, Hellas[26]

Konferansen har blitt holdt i Norge kun én gang, 14.–16. mai 1982 på Rica Park Hotel i Sandefjord. Dette er også eneste gang en sittende norsk statsminister (Kåre Willoch) har deltatt.

Presse

Hvert år deltar mellom ti og tyve redaktører og journalister fra tidsskrifter som The New York Times og The Wall Street Journal, men med referatforbud.[27]. Møtene holdes under Chatham House-regelen som sier at informasjonen som kommer frem, fritt kan brukes av deltakerne, men at ingen utsagn skal tillegges navngitte personer.[2] Financial Times-journalisten Martin Wolf, som har vært invitert flere ganger i en ikke-rapporterende rolle, har sagt om bilderberg-konferansen at «diskresjon, fremfor hemmelighold, er nøkkelen til et slikt møte».[28]

Westye Høegh, norsk skipsreder og deltaker gjennom store deler av 1990-tallet sa følgende om konferansen til Dagens Næringsliv:

Det handler om nettverk og kontakter. Det er en slags uformell formalisering av båndene mellom USA og Canada på den ene siden og Europa på den andre. Det tas ingen viktige avgjørelser her. Her møtes folk for å prate fritt. Det er litt befriende. Vi prater rett fra levra. Når vi er samlet i tre dager, rekker vi også å få pratet en del. Vi sier aldri noe til pressen. Hele poenget med møtet er at det ikke skal stå noe i avisene dagen etterpå.[27]

Følgende aviser, tidsskrift og mediakonsern er noen hvor eiere, redaktører eller andre sentrale personer har deltatt og dermed lovet å ikke referere konferansen. Gjengangerne er typisk engelskspråklige tidsskrift med internasjonal distribusjon, men også enkelte andre nasjonale aviser er hyppig representert på konferansen.

Engelskspråklige aviser/tidsskrifterThe Washington PostThe New York TimesTimeThe EconomistFinancial TimesNewsweekThe Wall Street JournalThe Daily Telegraph.

Andre aviser/tidsskrifterDie Zeit (Tyskland), Le Figaro og Les Échos (Frankrike), La StampaCorriere della Sera og La Repubblica (Italia), ‘El País (Spania), Jerusalem Post (Israel), Politiken og Jyllands-Posten (Danmark).

NyhetsbyråerReuters (Storbritannia, selger nyheter til aviser og tv-stasjoner over hele verden).

MediekonsernerTelegraph Media Group (Storbritannia), PRISA (Spania), Ringier (Sveits), Hollinger Inc. (Canada, nedlagt).

The Economist står i en særstilling, i og med at det hvert år siden 1998 inviteres to journalister derfra som rapporteurs for å skrive møtereferatene. The Economist er et ukentlig nyhetsmagasin som selges over hele verden, med stoff om politiske og økonomiske globalt relevante saker fra hele verden. Artiklene oppgir ikke navn på skribentene, og avslutter ofte med en oppfordring om hva som bør være veien videre.

Siden 1983 har journalisten Jim Tucker fra American Free Press gjennom kilder som deltakere, hotellansatte og søppelavfall fra konferansene publisert gjestelister og agendaer.[27]

I 1999 publiserte den britiske ukeavisen The Big Issue det de hevdet var det lekkede referatet fra konferansen.[29]

I 2009 fikk konferansen omfattende omtale i nettutgaven av den engelskspråklige avisen The Guardian med artikkelserien «Charlie Skelton's Bilderberg files». Skelton har vært til stede utenfor konferansen og fortsatt artikkelserien hvert år siden.[30]

I 2010 noen få dager før konferansen ble det lagt ut en offisiell hjemmeside for Bilderberg-gruppen.[31][32]

Norge

Minst seks norske avisredaktører og direktører har deltatt på Bilderberg-konferansen:

Omtale

Forsvarere

Bilderberg-gruppens egen pressemelding for 2002 sier Bilderberg- ikke har andre aktiviteter enn en årlig konferanse. På møtene blir ingen resolusjoner foreslått, ingen avstemninger blir gjort, og ingen uttalelser gitt.[Bilderberg er kun] et lite og fleksibelt uformelt og uoffisielt forum hvor forskjellige synspunkter kan drøftes og felles forståelse kan fremmes.[21] Denne fremstillingen stemmer sammen med den beskrivelsen mange møtedeltakere har gitt.[14]

 • Etienne Davignon, tidligere visepresident for EU-kommisjonen og styreleder for Bilderberg-konferansene, har understreket at de «ikke er et kapitalistisk komplott for å styre verden».[21] Han hevder at konferansene automatisk vil samle internasjonalister – mennesker som støtter arbeidet til WTO, transatlantisk samarbeid og europeisk integrasjon.[20]
 • Thierry de Montbrial, direktør for det franske Institute of International Relations og deltaker i mer enn tredve år kaller konferansen for en «klubb».[21]
 • Professor Kees van der Pijl har argumentert at møtene spiller en uformell men essensiell rolle i verdenspolitikken. Han hevder at «det trengs steder hvor disse menneskene kan tenke over hoved-utfordringene som ligger foran dem, koordinere retning for politikken, og finne ut hvor der kan oppnås konsensus.»[20]
 • Will Hutton, økonomisk analytiker, tidligere avisredaktør og Bilderbergmedlem hevder deltakerne får anledning til direkte å influere internasjonal konsensus (common sense), en konsensus som først og fremst favoriserer internasjonal frihandel.[20]

Kritikere

Kritikere av konferansen som det britiske parlamentsmedlemmet Micheal Meacher hevder at det, på tross av at det ikke tas formelle avgjørelser på møtene, legges et grunnlag for en konsensus blant politiske, industrielle og finansielle eliter, og at dette former den globale agendaen.[14][37] Konferansene har alltid vært lukkede og deltakerlisten har normalt ikke blitt offentliggjort. Dette, kombinert med gjestelisten av fremtredende politikere og næringslivsfolk, har ledet til kritikk for manglende transparens. Det har blitt påpekt at potensialet er stort for at gruppen fatter beslutninger uten offentlighetens innsyn og uten demokratisk kontroll.[38]

 • Pressen har møtt kritikk i forbindelse med konferansene. Ledere for store redaksjoner og mediehus er regelmessig gjester. Kritikere mener imidlertid at de aktuelle publikasjonene sjelden nevner konferansene, og at kritikken mot konferansene blir bagatellisert når de eventuelt nevnes.[27][21][39][40][41]
 • Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, har uttalt seg svært kritisk til pressefolk som deltar på konferansene. Han mener pressen ved å delta og samtidig akseptere forbudet mot å rapportere fra konferansen, bidrar til å underminere demokratiet.[42] Aftenpostens journalist Per Egil Hegge, som selv deltok på konferansen i 1999, peker i et tilsvar til kritikken fra Kokkvold til at hans avis både i 1998 og 1999 skrev om konferansen. Selv om ingenting ble referert fra selve konferansen hevder Hegge at han selv har hatt stor nytte av bakgrunnskunnskap han har tilegnet seg på konferansen.[43][44]
 • Det norske Nobelinstituttet har måttet tåle kritikk etter at instituttets direktør og Den Norske Nobelkomites sekretær, Geir Lundestad, deltok på konferansen i 2005. Daniel Estulin, som har skrevet flere bøker om Bilderberg–konferansene, og Fredrik S. Heffermehl, som har engasjert seg sterkt i saken til den israelske forskeren og atomvåpenaktivisten Mordechai Vanunu, påpekte at Vanunu, Hans Blix, FNs våpeninspektører i Irak, og Mohamed el-Baradei var nominert til fredsprisen det året. Estulin og Heffermehl påpekte at en fredspris til en av disse var lite ønskelig for enkelte av konferansens interessegrupper, og at det i lys av dette kunne oppstå mistanke om uheldige koblinger. Professor Ole Danbolt MjøsKrf-politiker og daværende leder for Nobelkomiteen, svarte på kritikken at «det er umulig å gi regler for hvilke møter vi er med på».[45][46][47]

Konspirasjonsteorier

Bilderberg-gruppen har vært gjenstand for en rekke anklager om å drive konspiratorisk virksomhet blant verdenseliten, og konferansene er hyppig gjenganger i konspirasjonsteorier av ulike slag.[48]

 • På den første konferansen i 1954 snakket Eisenhower-medarbeideren Charles Douglas Jackson, som var sentral i arrangementet, engasjert mot den rådende mccarthyismen i USA. Han skal ha forutsagt McCarthys fall, noen måneder før dette virkelig skjedde. Denne spådomsevnen skal ha imponert europeiske møtedeltagere, og konspirasjonsteoretikere har siden festet seg ved «spådommen» som et indisium på at Bilderberg-gruppen er i stand til å påvirke begivenheter av denne typen.[6]
 • På 1950-tallet ble konferansen av europeisk venstreside mistenkt å være et initiativ tatt av USAs regjering, herunder CIA, for å undergrave sosialismen.[6] Frykten for at kommunismen skulle spre seg oppfattes av flere som en viktig årsak til at konferansene ble startet,[6] så venstresidens bekymringer var ikke helt uten rot i virkeligheten.
 • Høyresiden i USAs anklaget på sin side Bilderberg-gruppen for å utgjøre en europeisk sosialistisk konspirasjon for å svekke USAs konstitusjonelle oppbygging.[6] I tiden etter Franklin D. Roosevelt og hans New Deal–program eksisterte det en utbredt tro på den amerikanske høyresiden om at kommunistene hadde infiltrert Washington, og at disse, i samarbeid med sterke jødiske pengeinteresser, søkte å opprette en sentralisert stat med sterk kontroll over borgerne, i strid med hva mange oppfattet som det amerikanske idealet.[49] Senere har denne retningen av konspirasjonsteorien utviklet seg til en forståelse av at Bilderberg-gruppen er et sentralt ledd i en verdensomspennende plan for maktovertakelse innenfor rammene av en såkalt «ny verdensorden» («New World Order»).[6]
 • Den norske journalisten Per-Aslak Ertresvåg har i bøkene Makten bak makten og SOV, mitt lille Norge hevdet at Norges politikere, fra SV til Frp, planmessig og over tid har avskaffet Norges nasjonale selvbestemmelsesrett, og har overlatt denne til overnasjonale organer som hverken velges demokratisk eller er underlagt demokratisk kontroll. Ertresvåg understreker at han ikke betrakter Bilderberg-konferansene som åsted for den internasjonale konspirasjonen han mener å se, men mer som rekrutteringsgrunn for denne.[40][50]
 • Etterforskeren og journalisten James P. Tucker, jr. mener[51][trenger bedre kilde] at de første oppfordringene om et amerikansk angrep på Irak ble fremmet[52] på Bilderberg-møtet i 2002.[14][27]
 • Under krigene på Balkan var det en utbredt tro blant serbere at NATOs krigføring var direkte motivert av behovet for kontroll over oljerørledningene som går gjennom landet, og at avgjørelsen om krigen var tatt[53][trenger bedre kilde] av Bilderberg-gruppen.[21][14]

Se også

Referanser

 1. ^ «Maktens innerste sirkel» (PDF). Dagens Næringsliv. 24. mai 2003. s. 28. «Sitat fra Westye Høegh, skipsreder og norsk medlem av Bilderberggruppens styringskomite 1993-2001: «Det handler om nettverk og kontakter. Det er en slags uformell formalisering av båndene mellom USA og Canada på den ene siden og Europa på den andre. Det tas ingen viktige avgjørelser her. Her møtes folk for å prate fritt. Det er litt befriende. Vi prater rett fra levra. Når vi er samlet i tre dager, rekker vi også å få pratet en del. Vi sier aldri noe til pressen. Hele poenget med møtet er at det ikke skal stå noe i avisene dagen etterpå»»
 2. ^ a b Anders Nordstoga (11. juni 2008). «Vollebæk, Clemet og Myklebust på årets Bilderberg-konferanse». Aftenposten, nettutgaven. Besøkt 31. oktober 2011.
 3. ^ «Disse er Norges bidrag til verdenselitens topphemmelige møte»Dagbladet.no. 11. juni 2016. Besøkt 11. juni 2016.
 4. ^ Hatch, Alden (1962). «The Hôtel de Bilderberg». H.R.H. Prince Bernhard of the Netherlands: An authorized biography. London: Harrap. OCLC 2359663. «The idea was to get two people from each country who would give the conservative and liberal slant»
 5. ^ Rockefeller, David (2002). Memoirs. New York: Random House. s. 412ISBN 9780679405887.
 6. ^ a b c d e f g h Hugh Wilford (2003). «CIA plot, socialist conspiracy, or new world order? The origins of the Bilderberg group, 1952–55». Diplomacy & Statecraft (engelsk). 14 (3): 70-82. doi:10.1080/09592290312331295576«The aim of this study is not to explore the conspiracy theories that have attached themselves to Bilderberg qua conspiracy theories […] Rather it is to use newly awailable archival evidence – chiefly the C.D. Jackson Papers at the Eisenhower Library in Abilene, Kansas, and the Hugh Gaitskell Papers at University College, London – to document the groups orgins.»
 7. ^ «Talking Shop with Detroit's Big Three» TIME 13. desember 1993
 8. ^ «Bilderberg», Folkevett 5/1996
 9. ^ Thompson, Peter (1980). «Bilderberg and the West». I Sklar, HollyTrilateralism: The Trilateral Commission and Elite Planning for World ManagementSouth End Press. s. 158. ISBN 0-89608-103-6.
 10. ^ a b c d e «Governance». 2013. Arkivert fra originalen 11. mars 2014. Besøkt 7. februar 2013. «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 14. mars 2014. Besøkt 7. februar 2013.
 11. ^ «Bilderberg Announces 2008 Conference»businesswire.com. BusinessWire. 2008. Besøkt 7. juni 2008.
 12. ^ Marcus Klöckner (17. mai 2009). «Bilderberg meetings remain a mystery»Stars and Stripes.
 13. ^ «Twenty-fifth Bilderberg meeting held in St joseph MO». Facts on File World News Digest. 14. mai 1977.
 14. ^ a b c d e f «The Nation: Conspiracy Theorists Unite; A Secret Conference Thought to Rule the World» (engelsk). New York Times. 11. juli 2004. Besøkt 19. april 2009.
 15. ^ Charlie Skelton. «Bilderberg 2013: welcome to 1984». The Guardan. Besøkt 5. juni 2013.
 16. ^ «Bilderberg conference: £1.3m spent on police costs». BBCNws Online. Besøkt 17. juni 2013.
 17. ^ Thompson, Peter (1980). «Bilderberg and the West». I Sklar, HollyTrilateralism: The Trilateral Commission and Elite Planning for World Management. Boston MA: South End Press. s. 172, 178–180, 182. ISBN 9780896081031.
 18. ^ Moorehead, Caroline (18. april 1977). «An exclusive club, perhaps without power, but certainly with influence: The Bilderberg group». The Times. London.
 19. ^ «Vollebæk, Clemet og Myklebust på årets Bilderberg-konferanse»Aftenposten, 11. 6. 2008.
 20. ^ a b c d e «Inside the secretive Bilderberg Group»BBC News. 29. september 2005. Arkivert fra originalen 25. juli 2008. Besøkt 5. august 2008.
 21. ^ a b c d e f «Bilderberg strikes again» (engelsk). Asia Times Online. 18. august 2007. Arkivert fra originalen 14. februar 2012. Besøkt 15. april 2009.
 22. ^ Bilderberg Group? No conspiracy, just the most influential group in the world Daily Telegraph, UK. Published 6 June 2013. Retrieved 6 June 2013.
 23. ^ Ryan Devereaux (2. juni 2012). «Tea Party and Occupy activists rub shoulders at Bilderberg protest» (engelsk)The Guardian, nettutgaven. Besøkt 4. juni 2012.
 24. ^ bilderberger.org Meeting 2011 Arkivert 3. november 2011 hos Wayback Machine.
 25. ^ «bilderberger.org Meeting 2010». Arkivert fra originalen 28. oktober 2011. Besøkt 1. november 2011.
 26. ^ bilderberger.org Meeting 2009 Arkivert 24. oktober 2011 hos Wayback Machine.
 27. ^ a b c d e Lars Backe Madsen (24. mai 2003). «Maktens innerste sirkel» (PDF). Dagens Næringsliv: 25-31. Papirutgaven, morgen
 28. ^ Even Landre (18. juni 2006). «Siv Jensen inn i hemmelig maktelite». NA24. Arkivert fra originalen 4. juni 2012. Besøkt 31. oktober 2011.
 29. ^ «Hidden agenda». The Big Issue. 1999. Besøkt 8. april 2013.
 30. ^ Charlie Skelton's Bilderberg files – arkiv
 31. ^ bilderbergmeetings.org: Bilderberg Meetings, hentet 31. oktober 2011
 32. ^ Charlie Skelton (11. juni 2010). «Bilderberg: sinister with a smile» (engelsk). The Guardian. Besøkt 26. oktober 2011.
 33. ^ http://publicintelligence.net/1999-bilderberg-participant-list/ hentet 31. oktober 2011
 34. ^ http://publicintelligence.net/1998-bilderberg-meeting-participant-list/ hentet 31. oktober 2011
 35. ^ http://publicintelligence.net/1982-bilderberg-meeting-participant-list/ hentet 31. oktober 2011
 36. ^ http://publicintelligence.net/1981-bilderberg-meeting-participant-list/ hentet 31. oktober 2011
 37. ^ ««The week ahead: Bilderberg 2013 comes to … the Grove hotel, Watford»»guardian.co.ukThe Guardian. 2. juni 2013. Besøkt 9. juni 2013.
 38. ^ Bodil Sundbye: «Myklebust på hemmelig møte», VG, 3. 6. 2007.
 39. ^ Svein Egil Omdal (14. juni 2008). «Hva gjorde Kristin Clemet i Virginia»Stavanger Aftenblad (og flere andre aviser): 3. Arkivert fra originalen 16. juni 2009. Papirutgaven
 40. ^ a b Per Aslak Ertresvåg (2008). Sov, mitt lille Norge. Oslo: Koloritt forlag. ISBN 978-82-92395-67-7.
 41. ^ Svein Egil Omdal (31. mai 2003). «Tause redaktører på maktens fang». Adresseavisen: 28.
 42. ^ Lars Backe Madsen (27. mai 2003). «Deltar gjerne igjen». Dagens Næringsliv: 46.
 43. ^ Per Egil Hegge (16. juni 2008). «Det skumle Bilderberg». Adresseavisen og Bergens TidendePapirutgaven
 44. ^ aftenposten.no, 30. mai 2003: Rapport fra en mektig mann
 45. ^ Fredrik S. Heffermehl (2005). Vanunu – hans kamp og kampen for han (Bokmål). Oslo: Aschehoug. ISBN 82-03-23276-0. [ISBN10: 8203232760 ISBN13: 9788203232763]
 46. ^ Fredrik S. Heffermehl (7. oktober 2005). «Nobelkomiteen pleier dårlig selskap». : 3.
 47. ^ Fredrik S. Heffermehl (4. november 2005). «Nobelkomiteen unnviker». Nordlys: 52.
 48. ^ Øystein Sørensen: Den store sammensvergelsen. Historien om det hemmelige selskapet Illuminatus og dets mange ugjerninger, Oslo: Aschehoug, 2007.
 49. ^ Stephen Earl Bennett: «Modes of Resolution of a “Belief Dilemma” in the Ideology of the John Birch Society», Journal of Politics, bd. 33, nr. 3, 1971
 50. ^ Morten Fyhn: «Tror elite vil ha et totalitært Norge – Sterk påstand i ny bok», Aftenposten, 18. 10. 2008.
 51. ^ https://www.bilderberg.org/2002.htm#Bushwhack
 52. ^ Bilderberg Documents Leaked! – Iraq War Plan Exposed!
 53. ^ The Power Brokers: a report on the Bilderberg Group 01.07.99 (Se under del-emne: accusations)
 54. ^ «Japan–U.S. Relations—Past, Present and Future». The Daily Yomiuri. 8. desember 1991. «Rockefeller: The idea (of creating the Trilateral Commission) was incorporated in a speech that I made in the spring of 1972 for the benefit of some industrial forums that the Chase held in different cities around Europe,… Then Zbig (Zbig Brzezinski) and I both attended a meeting of the Bilderberg Group … and was shot down in flames. There was very little enthusiasm for the idea. I think they felt that they had a very congenial group, and they didn't want to have it interfered with by another element that would—I don't know what they thought, but in any case, they were not in favor.»

Eksterne lenker
Norske deltakere

Minst 90 nordmenn har deltatt på konferansene, hvorav ni kvinner. Vanligvis er det mellom to og fire norske deltakere om gangen. Det største antall nordmenn som har vært med samtidig er 11. Det var i 1982 da konferansen ble holdt i Norge på Rica Park Hotel i Sandefjord og er også eneste gangen det er kjent at en sittende norsk statsminister (Kåre Willoch) har deltatt.

Industri og finans

Norsk Hydro

 • Svein Richard Brandtzæg (konsernsjef 2009 – ) (kjent deltakelse i 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • Eivind Reiten (visekonsernsjef, konsernsjef 2001–2009, styreleder i Klaveness Marine Holding 2014) (kjent deltakelse i 2000, 2009, 2014)
 • Egil Myklebust (konsernsjef 1991–2001, styreleder 2001-2004) (Kjent deltakelse i 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,[2] 2007,[3] 2008, 2009, 2010, 2011)
 • Torvild Aakvaag (konsernsjef 1984–1991) (kjent deltakelse i 1986)

Skipsredere

Annet

Media

Aftenposten/Schibstedgruppen

Annet

Stat og byråkrati

Potensielle statsledere og faktiske statsledere

Ministere, komiteledere, delegater og andre verv

Kongefamilien

Institutter og organisasjoner

rediger

Norges Bank

 • Svein Gjedrem (sentralbanksjef 1999–2010) (kjent deltakelse i 2003)[2][6]
 • Kjell Storvik (sentralbanksjef 1996–1998) (kjent deltakelse i 1998)
 • † Hermod Skånland (visesentralbanksjef, sentralbanksjef 1985-1994) (kjent deltakelse i 1982)
 • † Knut Getz Wold (sentralbanksjef 1970-1985) (kjent deltakelse i 1979)

Universitetet i Oslo

Annet


BILDERBERG PARTICIPANT LISTS

2011 Bilderberg Meeting Participant List

Participant list and press release from the official Bilderberg Meetings website.  If you have access to an original copy of the following attendance list or information regarding any of the Bilderberg Meetings, including official copies of participant lists, please contact us or submit them via our secure online submission form.

BILDERBERG MEETINGS
St. Moritz, Switzerland
9-12 June 2011
LIST OF PARTICIPANTS

BELDavignon, EtienneMinister of State, Honorary Chairman
DEUAckermann, JosefChairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG
GBRAgius, MarcusChairman, Barclays PLC
USAAlexander, Keith B.Commander, USCYBERCOM; Director, National Security Agency
INTAlmunia, JoaquínVice President, European Commission; Commissioner for Competition
USAAltman, Roger C.Chairman, Evercore Partners Inc.
FINApunen, MattiDirector, Finnish Business and Policy Forum EVA
PRTBalsemão, Francisco PintoChairman and CEO, IMPRESA, S.G.P.S.; Former Prime Minister
FRABaverez, NicolasPartner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
FRABazire, NicolasManaging Director, Groupe Arnault /LVMH
ITABernabè, FrancoCEO, Telecom Italia SpA
USABezos, JeffFounder and CEO, Amazon.com
SWEBildt, CarlMinister of Foreign Affairs
SWEBjörling, EwaMinister for Trade
NLDBolland, Marc J.Chief Executive, Marks and Spencer Group plc
CHEBrabeck-Letmathe, PeterChairman, Nestlé S.A.
AUTBronner, OscarCEO and Publisher, Standard Medien AG
CANCarney, Mark J.Governor, Bank of Canada
FRACastries, Henri deChairman and CEO, AXA
ESPCebrián, Juan LuisCEO, PRISA
NLDChavannes, Marc E.Political Columnist, NRC Handelsblad; Professor of Journalism, University of Groningen
TURCiliv, SüreyyaCEO, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
CANClark, Edmund President and CEO, TD Bank Financial Group
BELCoene, LucGovernor, National Bank of Belgium
USACollins, Timothy C.CEO, Ripplewood Holdings, LLC
ESPCospedal, María Dolores deSecretary General, Partido Popular
INTDaele, Frans vanChief of Staff to the President of the European Council
GRCDavid, George A.Chairman, Coca-Cola H.B.C. S.A.
DNKEldrup, AndersCEO, DONG Energy
ITAElkann, JohnChairman, Fiat S.p.A.
DEUEnders, ThomasCEO, Airbus SAS
AUTFaymann, WernerFederal Chancellor
DNKFederspiel, UlrikVice President, Global Affairs, Haldor Topsøe A/S
USAFeldstein, Martin S.George F. Baker Professor of Economics, Harvard University
PRTFerreira Alves, ClaraCEO, Claref LDA; writer
GBRFlint, Douglas J.Group Chairman, HSBC Holdings plc
CHNFu, YingVice Minister of Foreign Affairs
IRLGallagher, PaulSenior Counsel; Former Attorney General
CHEGroth, HansSenior Director, Healthcare Policy & Market Access, Oncology Business Unit, Europe
TURGülek Domac, TayyibeFormer Minister of State
NLDHalberstadt, VictorProfessor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary General of Bilderberg Meetings
GRCHardouvelis, Gikas A.Chief Economist and Head of Research, Eurobank EFG
USAHoffman, ReidCo-founder and Executive Chairman, LinkedIn
CHNHuang, YipingProfessor of Economics, China Center for Economic Research, Peking University
USAHughes, Chris R.Co-founder, Facebook
USAJacobs, Kenneth M.Chairman & CEO, Lazard
CHEJanom Steiner, BarbaraHead of the Department of Justice, Security and Health, Canton Grisons
FINJohansson, OleChairman, Confederation of the Finnish Industries EK
USAJohnson, James A.Vice Chairman, Perseus, LLC
USAJordan, Jr., Vernon E.Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
USAKeane, John M.Senior Partner, SCP Partners; General, US Army, Retired
GBRKerr, JohnMember, House of Lords; Deputy Chairman, Royal Dutch Shell plc
USAKissinger, Henry A.Chairman, Kissinger Associates, Inc.
USAKleinfeld, KlausChairman and CEO, Alcoa
TURKoç, Mustafa V.Chairman, Koç Holding A.S.
USAKravis, Henry R.Co-Chairman and co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
USAKravis, Marie-JoséeSenior Fellow, Hudson Institute, Inc.
INTKroes, NeelieVice President, European Commission; Commissioner for Digital Agenda
CHEKudelski, AndréChairman and CEO, Kudelski Group SA
GBRLambert, RichardIndependent Non-Executive Director, Ernst & Young
INTLamy, PascalDirector General, World Trade Organization
ESPLeón Gross, BernardinoSecretary General of the Spanish Presidency
CHELeuthard, DorisFederal Councillor
FRALévy, MauriceChairman and CEO, Publicis Groupe S.A.
BELLeysen, ThomasChairman, Umicore
USALi, ChengSenior Fellow and Director of Research, John L. Thornton China Center, Brookings Institution
DEULöscher, PeterPresident and CEO, Siemens AG
GBRMandelson, PeterMember, House of Lords; Chairman, Global Counsel
IRLMcDowell, MichaelSenior Counsel, Law Library; Former Deputy Prime Minister
CANMcKenna, FrankDeputy Chair, TD Bank Financial Group
GBRMicklethwait, JohnEditor-in-Chief, The Economist
FRAMontbrial, Thierry dePresident, French Institute for International Relations
ITAMonti, Mario President, Universita Commerciale Luigi Bocconi
RUSMordashov, Alexey A.CEO, Severstal
USAMundie, Craig J.Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
NORMyklebust, EgilFormer Chairman of the Board of Directors SAS, Norsk Hydro ASA
DEUNass, MatthiasChief International Correspondent, Die Zeit
NLDNetherlands, H.M. the Queen of the
ESPNin Génova, Juan MaríaPresident and CEO, La Caixa
PRTNogueira Leite, AntónioMember of the Board, José de Mello Investimentos, SGPS, SA
NORNorway, H.R.H. Crown Prince Haakon of 
FINOllila, JormaChairman, Royal Dutch Shell plc
CANOrbinksi, JamesProfessor of Medicine and Political Science, University of Toronto
USAOrszag, Peter R.Vice Chairman, Citigroup Global Markets, Inc.
GBROsborne, GeorgeChancellor of the Exchequer
NOROttersen, Ole PetterRector, University of Oslo
GRCPapaconstantinou, GeorgeMinister of Finance
TURPekin, ŞefikaFounding Partner, Pekin & Bayar Law Firm
FINPentikäinen, MikaelPublisher and Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat
USAPerle, Richard N.Resident Fellow, American Enterprise Institute for Public Policy Research
CANPrichard, J. Robert S.Chair, Torys LLP
CANReisman, HeatherChair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
USARockefeller, DavidFormer Chairman, Chase Manhattan Bank
INTRompuy, Herman vanPresident, European Council
USARose, CharlieExecutive Editor and Anchor, Charlie Rose
NLDRosenthal, UriMinister of Foreign Affairs
AUTRothensteiner, WalterChairman of the Board, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
FRARoy, OlivierProfessor of Social and Political Theory, European University Institute
USARubin, Robert E.Co-Chairman, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury
ITAScaroni, PaoloCEO, Eni S.p.A.
CHESchmid, MartinPresident, Government of the Canton Grisons
USASchmidt, EricExecutive Chairman, Google Inc.
AUTScholten, RudolfMember of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
DNKSchütze, PeterMember of the Executive Management, Nordea Bank AB
CHESchweiger, RolfMember of the Swiss Council of States
INTSheeran, JosetteExecutive Director, United Nations World Food Programme
CHESoiron, RolfChairman of the Board, Holcim Ltd., Lonza Ltd.
INTSolana Madariaga, JavierPresident, ESADEgeo Center for Global Economy and Geopolitics
NORSolberg, ErnaLeader of the Conservative Party
ESPSpain, H.M. the Queen of
USASteinberg, James B.Deputy Secretary of State
DEUSteinbrück, PeerMember of the Bundestag; Former Minister of Finance
GBRStewart, RoryMember of Parliament
IRLSutherland, Peter D.Chairman, Goldman Sachs International
GBRTaylor, J. MartinChairman, Syngenta International AG
USAThiel, Peter A.President, Clarium Capital Management, LLC
ITATremonti, GiulioMinister of Economy and Finance
INTTrichet, Jean-ClaudePresident, European Central Bank
GRCTsoukalis, LoukasPresident, ELIAMEP
USAVarney, Christine A.Assistant Attorney General for Antitrust
CHEVasella, Daniel L.Chairman, Novartis AG
USAVaupel, James W.Founding Director, Max Planck Institute for Demographic Research
SWEWallenberg, JacobChairman, Investor AB
USAWarsh, KevinFormer Governor, Federal Reserve Board
NLDWinter, Jaap W.Partner, De Brauw Blackstone Westbroek
CHEWitmer, JürgChairman, Givaudan SA and Clariant AG
USAWolfensohn, James D.Chairman, Wolfensohn & Company, LLC
INTZoellick, Robert B.President, The World Bank Group
Rapporteurs
GBRBredow, Vendeline vonBusiness Correspondent, The Economist
GBRWooldridge, Adrian D.Foreign Correspondent, The Economist

BILDERBERG PARTICIPANT LISTS

2012 Bilderberg Meeting Participant List

The following press release and participants list was obtained from the official website of Bilderberg Meetings. Participant lists from nearly every Bilderberg Meeting since 1954 are also available as well as tax returns for the non-profit U.S.-based corporation American Friends of Bilderberg from 2007 – 2010.

BILDERBERG MEETINGS
Chantilly, Virginia, USA
31 May-3 June 2012
LIST OF PARTICIPANTS

FRACastries, Henri deChairman and CEO, AXA Group
DEUAckermann, JosefChairman of the Management Board and the Group Executive Committee, Deutsche Bank AG
GBRAgius, MarcusChairman, Barclays plc
USAAjami, FouadSenior Fellow, The Hoover Institution, Stanford University
USAAlexander, Keith B.Commander, US Cyber Command; Director, National Security Agency
INTAlmunia, JoaquínVice-President – Commissioner for Competition, European Commission
USAAltman, Roger C.Chairman, Evercore Partners
PRTAmado, LuísChairman, Banco Internacional do Funchal (BANIF)
NORAndresen, Johan H.Owner and CEO, FERD
FINApunen, MattiDirector, Finnish Business and Policy Forum EVA
TURBabacan, AliDeputy Prime Minister for Economic and Financial Affairs
PRTBalsemão, Francisco PintoPresident and CEO, Impresa; Former Prime Minister
FRABaverez, NicolasPartner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
FRABéchu, ChristopheSenator, and Chairman, General Council of Maine-et-Loire
BELBelgium, H.R.H. Prince Philippe of
TURBerberoğlu, EnisEditor-in-Chief, Hürriyet Newspaper
ITABernabè, FrancoChairman and CEO, Telecom Italia
GBRBoles, NickMember of Parliament
SWEBonnier, JonasPresident and CEO, Bonnier AB
NORBrandtzæg, Svein RichardPresident and CEO, Norsk Hydro ASA
AUTBronner, OscarPublisher, Der Standard Medienwelt
SWECarlsson, GunillaMinister for International Development Cooperation
CANCarney, Mark J.Governor, Bank of Canada
ESPCebrián, Juan LuisCEO, PRISA; Chairman, El País
AUTCernko, WillibaldCEO, UniCredit Bank Austria AG
FRAChalendar, Pierre André deChairman and CEO, Saint-Gobain
DNKChristiansen, JeppeCEO, Maj Invest
RUSChubais, Anatoly B.CEO, OJSC RUSNANO
CANClark, W. EdmundGroup President and CEO, TD Bank Group
GBRClarke, KennethMember of Parliament, Lord Chancellor and Secretary of Justice
USACollins, Timothy C.CEO and Senior Managing Director, Ripplewood Holdings, LLC
ITAConti, FulvioCEO and General Manager, Enel S.p.A.
USADaniels, Jr., Mitchell E.Governor of Indiana
USADeMuth, ChristopherDistinguished Fellow, Hudson Institute
USADonilon, Thomas E.National Security Advisor, The White House
GBRDudley, RobertGroup Chief Executive, BP plc
ITAElkann, JohnChairman, Fiat S.p.A.
DEUEnders, ThomasCEO, Airbus
USAEvans, J. MichaelVice Chairman, Global Head of Growth Markets, Goldman Sachs & Co.
AUTFaymann, WernerFederal Chancellor
DNKFederspiel, UlrikExecutive Vice President, Haldor Topsøe A/S
USAFerguson, NiallLaurence A. Tisch Professor of History, Harvard University
GBRFlint, Douglas J.Group Chairman, HSBC Holdings plc
CHNFu, YingVice Minister of Foreign Affairs
IRLGallagher, PaulFormer Attorney General; Senior Counsel
USAGephardt, Richard A.President and CEO, Gephardt Group
GRCGiannitsis, AnastasiosFormer Minister of Interior; Professor of Development and International Economics, University of Athens
USAGoolsbee, Austan D.Professor of Economics, University of Chicago Booth School of Business
USAGraham, Donald E.Chairman and CEO, The Washington Post Company
ITAGruber, LilliJournalist – Anchorwoman, La 7 TV
INTGucht, Karel deCommissioner for Trade, European Commission
NLDHalberstadt, VictorProfessor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary  General of Bilderberg Meetings
USAHarris, BrittCIO, Teacher Retirement System of Texas
USAHoffman, ReidCo-founder and Executive Chairman, LinkedIn
CHNHuang, YipingProfessor of Economics, China Center for Economic Research, Peking University
USAHuntsman, Jr., Jon M.Chairman, Huntsman Cancer Foundation
DEUIschinger, WolfgangChairman, Munich Security Conference; Global Head Government Relations, Allianz SE
RUSIvanov, Igor S.Associate member, Russian Academy of Science; President, Russian International Affairs Council
FRAIzraelewicz, ErikCEO, Le Monde
USAJacobs, Kenneth M.Chairman and CEO, Lazard
USAJohnson, James A.Vice Chairman, Perseus, LLC
USAJordan, Jr., Vernon E.Senior Managing Director, Lazard
USAKarp, AlexanderCEO, Palantir Technologies
USAKarsner, AlexanderExecutive Chairman, Manifest Energy, Inc
FRAKarvar, AnoushehInspector, Inter-ministerial Audit and Evaluation Office for Social, Health, Employment and Labor Policies  
RUSKasparov, GarryChairman, United Civil Front (of Russia)
GBRKerr, JohnIndependent Member, House of Lords
USAKerry, JohnSenator for Massachusetts
TURKeyman, E. FuatDirector, Istanbul Policy Center and Professor of International Relations, Sabanci University
USAKissinger, Henry A.Chairman, Kissinger Associates, Inc.
USAKleinfeld, KlausChairman and CEO, Alcoa
TURKoç, MustafaChairman, Koç Holding A.Ş.
DEUKoch, RolandCEO, Bilfinger Berger SE
INTKodmani, BassmaMember of the Executive Bureau and Head of Foreign Affairs, Syrian National Council
USAKravis, Henry R.Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
USAKravis, Marie-JoséeSenior Fellow, Hudson Institute
INTKroes, NeelieVice President, European Commission; Commissioner for Digital Agenda
USAKrupp, FredPresident, Environmental Defense Fund
INTLamy, PascalDirector-General, World Trade Organization
ITALetta, EnricoDeputy Leader, Democratic Party (PD)
ISRLevite, Ariel E.Nonresident Senior Associate, Carnegie Endowment for International Peace
USALi, ChengDirector of Research and Senior Fellow, John L. Thornton China Center, Brookings Institution
USALipsky, JohnDistinguished Visiting Scholar, Johns Hopkins University
USALiveris, Andrew N.President, Chairman and CEO, The Dow Chemical Company
DEULöscher, PeterPresident and CEO, Siemens AG
USALynn, William J.Chairman and CEO, DRS Technologies, Inc.
GBRMandelson, PeterMember, House of Lords; Chairman, Global Counsel
USAMathews, Jessica T.President, Carnegie Endowment for International Peace
DENMchangama, JacobDirector of Legal Affairs, Center for Political Studies (CEPOS)
CANMcKenna, FrankDeputy Chair, TD Bank Group
USAMehlman, Kenneth B.Partner, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
GBRMicklethwait, JohnEditor-in-Chief, The Economist
FRAMontbrial, Thierry dePresident, French Institute for International Relations
PRTMoreira da Silva, JorgeFirst Vice-President, Partido Social Democrata (PSD)
USAMundie, Craig J.Chief Research and Strategy Officer, Microsoft Corporation
DEUNass, MatthiasChief International Correspondent, Die Zeit
NLDNetherlands, H.M. the Queen of the
ESPNin Génova, Juan MaríaDeputy Chairman and CEO, Caixabank
IRLNoonan, MichaelMinister for Finance
USANoonan, PeggyAuthor, Columnist, The Wall Street Journal
FINOllila, JormaChairman, Royal Dutch Shell, plc
USAOrszag, Peter R.Vice Chairman, Citigroup
GRCPapalexopoulos, DimitriManaging Director, Titan Cement Co.
NLDPechtold, AlexanderParliamentary Leader, Democrats '66 (D66)
USAPerle, Richard N.Resident Fellow, American Enterprise Institute
NLDPolman, PaulCEO, Unilever PLC
CANPrichard, J. Robert S.Chair, Torys LLP
ISRRabinovich, ItamarGlobal Distinguished Professor, New York University
GBRRachman, GideonChief Foreign Affairs Commentator, The Financial Times
USARattner, StevenChairman, Willett Advisors LLC
CANRedford, Alison M.Premier of Alberta
CANReisman, Heather M.CEO, Indigo Books & Music Inc.
DEUReitzle, WolfgangCEO & President, Linde AG
USARogoff, Kenneth S.Professor of Economics, Harvard University
USARose, CharlieExecutive Editor and Anchor, Charlie Rose
USARoss, Dennis B.Counselor, Washington Institute for Near East Policy
POLRostowski, JacekMinister of Finance
USARubin, Robert E.Co-Chair, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury
NLDRutte, MarkPrime Minister
ESPSáenz de Santamaría Antón, SorayaVice President and Minister for the Presidency
NLDScheffer, PaulProfessor of European Studies, Tilburg University
USASchmidt, Eric E.Executive Chairman, Google Inc.
AUTScholten, RudolfMember of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
FRASenard, Jean-DominiqueCEO, Michelin Group
USAShambaugh, DavidDirector, China Policy Program, George Washington University
INTSheeran, JosetteVice Chairman, World Economic Forum
FINSiilasmaa, RistoChairman of the Board of Directors, Nokia Corporation
USASpeyer, Jerry I.Chairman and Co-CEO, Tishman Speyer
CHESupino, PietroChairman and Publisher, Tamedia AG
IRLSutherland, Peter D.Chairman, Goldman Sachs International
USAThiel, Peter A.President, Clarium Capital / Thiel Capital
TURTimuray, SerpilCEO, Vodafone Turkey
DEUTrittin, JürgenParliamentary Leader, Alliance 90/The Greens
GRCTsoukalis, LoukasPresident, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
FINUrpilainen, JuttaMinister of Finance
CHEVasella, Daniel L.Chairman, Novartis AG
INTVimont, PierreExecutive Secretary General, European External Action Service
GBRVoser, PeterCEO, Royal Dutch Shell plc
SWEWallenberg, JacobChairman, Investor AB
USAWarsh, KevinDistinguished Visiting Fellow, The Hoover Institution, Stanford University
GBRWolf, Martin H.Chief Economics Commentator, The Financial Times
USAWolfensohn, James D.Chairman and CEO, Wolfensohn and Company
CANWright, Nigel S.Chief of Staff, Office of the Prime Minister
USAYergin, DanielChairman, IHS Cambridge Energy Research Associates
INTZoellick, Robert B.President, The World Bank Group
Rapporteurs
GBRBredow, Vendeline vonBusiness Correspondent, The Economist
GBRWooldridge, Adrian D.Foreign Correspondent, The Economist

2013 Bilderberg Meeting Participant List

The following press release and participants list was obtained from the official website of Bilderberg Meetings. Participant lists from nearly every Bilderberg Meeting since 1954 are also available as well as tax returns for the non-profit U.S.-based corporation American Friends of Bilderberg from 2007 – 200920102011.

BILDERBERG MEETINGS
Hertfordshire, England
6-9 June 2013
LIST OF PARTICIPANTS

FRACastries, Henri deChairman and CEO, AXA Group
DEUAchleitner, Paul M.Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG
DEUAckermann, JosefChairman of the Board, Zurich Insurance Group Ltd
GBRAgius, MarcusFormer Chairman, Barclays plc
GBRAlexander, HelenChairman, UBM plc
USAAltman, Roger C.Executive Chairman, Evercore Partners
FINApunen, MattiDirector, Finnish Business and Policy Forum EVA
USAAthey, SusanProfessor of Economics, Stanford Graduate School of Business
TURAydıntaşbaş, AslıColumnist, Milliyet Newspaper
TURBabacan, AliDeputy Prime Minister for Economic and Financial Affairs
GBRBalls, Edward M.Shadow Chancellor of the Exchequer
PRTBalsemão, Francisco PintoChairman and CEO, IMPRESA
FRABarré, NicolasManaging Editor, Les Echos
INTBarroso, José M. DurãoPresident, European Commission
FRABaverez, NicolasPartner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
FRABavinchove, Olivier deCommander, Eurocorps
GBRBell, JohnRegius Professor of Medicine, University of Oxford
ITABernabè, FrancoChairman and CEO, Telecom Italia S.p.A.
USABezos, JeffFounder and CEO, Amazon.com
SWEBildt, CarlMinister for Foreign Affairs
SWEBorg, AndersMinister for Finance
NLDBoxmeer, Jean François vanChairman of the Executive Board and CEO, Heineken N.V.
NORBrandtzæg, Svein RichardPresident and CEO, Norsk Hydro ASA
AUTBronner, OscarPublisher, Der Standard Medienwelt
GBRCarrington, PeterFormer Honorary Chairman, Bilderberg Meetings
ESPCebrián, Juan LuisExecutive Chairman, Grupo PRISA
CANClark, W. EdmundPresident and CEO, TD Bank Group
GBRClarke, KennethMember of Parliament
DNKCorydon, BjarneMinister of Finance
GBRCowper-Coles, SherardBusiness Development Director, International, BAE Systems plc
ITACucchiani, Enrico TommasoCEO, Intesa Sanpaolo SpA
BELDavignon, EtienneMinister of State; Former Chairman, Bilderberg Meetings
GBRDavis, IanSenior Partner Emeritus, McKinsey & Company
NLDDijkgraaf, Robbert H.Director and Leon Levy Professor, Institute for Advanced Study
TURDinçer, HalukPresident, Retail and Insurance Group, Sabancı Holding A.S.
GBRDudley, RobertGroup Chief Executive, BP plc
USAEberstadt, Nicholas N.Henry Wendt Chair in Political Economy, American Enterprise Institute
NOREide, Espen BarthMinister of Foreign Affairs
SWEEkholm, BörjePresident and CEO, Investor AB
DEUEnders, ThomasCEO, EADS
USAEvans, J. MichaelVice Chairman, Goldman Sachs & Co.
DNKFederspiel, UlrikExecutive Vice President, Haldor Topsøe A/S
USAFeldstein, Martin S.Professor of Economics, Harvard University; President Emeritus, NBER
FRAFillon, FrançoisFormer Prime Minister
USAFishman, Mark C.President, Novartis Institutes for BioMedical Research
GBRFlint, Douglas J.Group Chairman, HSBC Holdings plc
IRLGallagher, PaulSenior Counsel
USAGeithner, Timothy F.Former Secretary of the Treasury
USAGfoeller, MichaelPolitical Consultant
USAGraham, Donald E.Chairman and CEO, The Washington Post Company
DEUGrillo, UlrichCEO, Grillo-Werke AG
ITAGruber, LilliJournalist – Anchorwoman, La 7 TV
ESPGuindos, Luis deMinister of Economy and Competitiveness
GBRGulliver, Stuart Group Chief Executive, HSBC Holdings plc
CHEGutzwiller, FelixMember of the Swiss Council of States
NLDHalberstadt, VictorProfessor of Economics, Leiden University; Former Honorary Secretary  General of Bilderberg Meetings
FINHeinonen, OlliSenior Fellow, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School of Government
GBRHenry, SimonCFO, Royal Dutch Shell plc
FRAHermelin, PaulChairman and CEO, Capgemini Group
ESPIsla, PabloChairman and CEO, Inditex Group
USAJacobs, Kenneth M.Chairman and CEO, Lazard
USAJohnson, James A.Chairman, Johnson Capital Partners
CHEJordan, Thomas J.Chairman of the Governing Board, Swiss National Bank
USAJordan, Jr., Vernon E.Managing Director, Lazard Freres & Co. LLC
USAKaplan, Robert D.Chief Geopolitical Analyst, Stratfor
USAKarp, AlexFounder and CEO, Palantir Technologies
GBRKerr, JohnIndependent Member, House of Lords
USAKissinger, Henry A.Chairman, Kissinger Associates, Inc.
USAKleinfeld, KlausChairman and CEO, Alcoa
NLDKnot, Klaas H.W.President, De Nederlandsche Bank
TURKoç, Mustafa V.Chairman, Koç Holding A.S.
DEUKoch, RolandCEO, Bilfinger SE
USAKravis, Henry R.Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
USAKravis, Marie-JoséeSenior Fellow and Vice Chair, Hudson Institute
CHEKudelski, AndréChairman and CEO, Kudelski Group
GRCKyriacopoulos, UlyssesChairman, S&B Industrial Minerals S.A.
INTLagarde, ChristineManaging Director, International Monetary Fund
DEULauk, Kurt J.Chairman of the Economic Council to the CDU, Berlin
USALessig, LawrenceRoy L. Furman Professor of Law and Leadership, Harvard Law School; Director, Edmond J. Safra Center for Ethics, Harvard University
BELLeysen, ThomasChairman of the Board of Directors, KBC Group
DEULindner, ChristianParty Leader, Free Democratic Party (FDP NRW)
SWELöfven, StefanParty Leader, Social Democratic Party (SAP)
DEULöscher, PeterPresident and CEO, Siemens AG
GBRMandelson, PeterChairman, Global Counsel; Chairman, Lazard International 
USAMathews, Jessica T.President, Carnegie Endowment for International Peace
CANMcKenna, FrankChair, Brookfield Asset Management
GBRMicklethwait, JohnEditor-in-Chief, The Economist
FRAMontbrial, Thierry dePresident, French Institute for International Relations
ITAMonti, MarioFormer Prime Minister
USAMundie, Craig J.Senior Advisor to the CEO, Microsoft Corporation
ITANagel, AlbertoCEO, Mediobanca
NLDNetherlands, H.R.H. Princess Beatrix of The
USANg, Andrew Y.Co-Founder, Coursera
FINOllila, JormaChairman, Royal Dutch Shell, plc
GBROmand, DavidVisiting Professor, King's College London
GBROsborne, GeorgeChancellor of the Exchequer
USAOttolenghi, EmanueleSenior Fellow, Foundation for Defense of Democracies
TURÖzel, SoliSenior Lecturer, Kadir Has University; Columnist, Habertürk Newspaper
GRCPapahelas, AlexisExecutive Editor, Kathimerini Newspaper
TURPavey, ŞafakMember of Parliament (CHP)
FRAPécresse, ValérieMember of Parliament (UMP)
USAPerle, Richard N.Resident Fellow, American Enterprise Institute
USAPetraeus, David H.General, U.S. Army (Retired)
PRTPortas, PauloMinister of State and Foreign Affairs
CANPrichard, J. Robert S.Chair, Torys LLP
INTReding, VivianeVice President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European Commission
CANReisman, Heather M.CEO, Indigo Books & Music Inc.
FRARey, HélèneProfessor of Economics, London Business School
GBRRobertson, SimonPartner, Robertson Robey Associates LLP; Deputy Chairman, HSBC Holdings
ITARocca, GianfeliceChairman,Techint Group
POLRostowski, JacekMinister of Finance and Deputy Prime Minister
USARubin, Robert E.Co-Chairman, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury
NLDRutte, MarkPrime Minister
AUTSchieder, AndreasState Secretary of Finance 
USASchmidt, Eric E.Executive Chairman, Google Inc.
AUTScholten, RudolfMember of the Board of Executive Directors, Oesterreichische Kontrollbank AG
PRTSeguro, António JoséSecretary General, Socialist Party
FRASenard, Jean-DominiqueCEO, Michelin Group
NORSkogen Lund, KristinDirector General, Confederation of Norwegian Enterprise
USASlaughter, Anne-MarieBert G. Kerstetter '66 University Professor of Politics and International Affairs, Princeton University
IRLSutherland, Peter D.Chairman, Goldman Sachs International
GBRTaylor, MartinFormer Chairman, Syngenta AG
INTThiam, TidjaneGroup CEO, Prudential plc
USAThiel, Peter A.President, Thiel Capital
USAThompson, Craig B.President and CEO, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
DNKTopsøe, Jakob HaldorPartner, AMBROX Capital A/S
FINUrpilainen, JuttaMinister of Finance
CHEVasella, Daniel L.Honorary Chairman, Novartis AG
GBRVoser, Peter R.CEO, Royal Dutch Shell plc
CANWall, BradPremier of Saskatchewan
SWEWallenberg, JacobChairman, Investor AB
USAWarsh, KevinDistinguished Visiting Fellow, The Hoover Institution, Stanford University
CANWeston, Galen G.Executive Chairman, Loblaw Companies Limited
GBRWilliams of Crosby, ShirleyMember, House of Lords
GBRWolf, Martin H.Chief Economics Commentator, The Financial Times
USAWolfensohn, James D.Chairman and CEO, Wolfensohn and Company
GBRWright, DavidVice Chairman, Barclays plc
INTZoellick, Robert B.Distinguished Visiting Fellow, Peterson Institute for International Economics

BILDERBERG PARTICIPANT LISTS

2014 Bilderberg Meeting Participant List

The following press release and participants list was obtained from the official website of Bilderberg Meetings. Participant lists from nearly every Bilderberg Meeting since 1954 are also available as well as tax returns for the non-profit U.S.-based corporation American Friends of Bilderberg from 2007 – 200920102011.

BILDERBERG MEETINGS
Copenhagen, Denmark
29 May – 1 June 2014
LIST OF PARTICIPANTS

FRACastries, Henri deChairman and CEO, AXA Group
DEUAchleitner, Paul M.Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG
DEUAckermann, JosefFormer CEO, Deutsche Bank AG
GBRAgius, MarcusNon-Executive Chairman, PA Consulting Group
FINAlahuhta, MattiMember of the Board, KONE; Chairman, Aalto University Foundation
GBRAlexander, HelenChairman, UBM plc
USAAlexander, Keith B.Former Commander, U.S. Cyber Command; Former Director, National Security Agency
USAAltman, Roger C.Executive Chairman, Evercore
FINApunen, MattiDirector, Finnish Business and Policy Forum EVA
DEUAsmussen, JörgState Secretary of Labour and Social Affairs
HUNBajnai, GordonFormer Prime Minister; Party Leader, Together 2014
GBRBalls, Edward M.Shadow Chancellor of the Exchequer
PRTBalsemão, Francisco PintoChairman, Impresa SGPS
FRABaroin, FrançoisMember of Parliament (UMP); Mayor of Troyes
FRABaverez, NicolasPartner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP
USABerggruen, NicolasChairman, Berggruen Institute on Governance
ITABernabè, FrancoChairman, FB Group SRL
DNKBesenbacher, FlemmingChairman, The Carlsberg Group
NLDBeurden, Ben vanCEO, Royal Dutch Shell plc
SWEBildt, CarlMinister for Foreign Affairs
NORBrandtzæg, Svein RichardPresident and CEO, Norsk Hydro ASA
INTBreedlove, Philip M.Supreme Allied Commander Europe
AUTBronner, OscarPublisher, Der STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H.
SWEBuskhe, HåkanPresident and CEO, Saab AB
TURÇandar, CengizSenior Columnist, Al Monitor and Radikal
ESPCebrián, Juan LuisExecutive Chairman, Grupo PRISA
FRAChalendar, Pierre-André deChairman and CEO, Saint-Gobain
CANClark, W. EdmundGroup President and CEO, TD Bank Group
INTCoeuré, BenoîtMember of the Executive Board, European Central Bank
IRLCoveney, SimonMinister for Agriculture, Food and the Marine
GBRCowper-Coles, SherardSenior Adviser to the Group Chairman and Group CEO, HSBC Holdings plc
BELDavignon, EtienneMinister of State
USADonilon, Thomas E.Senior Partner, O'Melveny and Myers; Former U.S. National Security Advisor
DEUDöpfner, MathiasCEO, Axel Springer SE
GBRDudley, RobertGroup Chief Executive, BP plc
FINEhrnrooth, HenrikChairman, Caverion Corporation, Otava and Pöyry PLC
ITAElkann, JohnChairman, Fiat S.p.A.
DEUEnders, ThomasCEO, Airbus Group
DNKFederspiel, UlrikExecutive Vice President, Haldor Topsøe A/S
USAFeldstein, Martin S.Professor of Economics, Harvard University; President Emeritus, NBER
CANFerguson, BrianPresident and CEO, Cenovus Energy Inc.
GBRFlint, Douglas J.Group Chairman, HSBC Holdings plc
ESPGarcía-Margallo, José ManuelMinister of Foreign Affairs and Cooperation
USAGfoeller, MichaelIndependent Consultant
TURGöle, NilüferProfessor of Sociology, École des Hautes Études en Sciences Sociales
USAGreenberg, Evan G.Chairman and CEO, ACE Group
GBRGreening, JustineSecretary of State for International Development
NLDHalberstadt, VictorProfessor of Economics, Leiden University
USAHockfield, SusanPresident Emerita, Massachusetts Institute of Technology
NORHøegh, Leif O.Chairman, Höegh Autoliners AS
NORHøegh, WestyeSenior Advisor, Höegh Autoliners AS
USAHoffman, ReidCo-Founder and Executive Chairman, LinkedIn
CHNHuang, YipingProfessor of Economics, National School of Development, Peking University
USAJackson, Shirley AnnPresident, Rensselaer Polytechnic Institute
USAJacobs, Kenneth M.Chairman and CEO, Lazard
USAJohnson, James A.Chairman, Johnson Capital Partners
USAKarp, AlexCEO, Palantir Technologies
USAKatz, Bruce J.Vice President and Co-Director, Metropolitan Policy Program, The Brookings Institution
CANKenney, Jason T.Minister of Employment and Social Development
GBRKerr, JohnDeputy Chairman, Scottish Power
USAKissinger, Henry A.Chairman, Kissinger Associates, Inc.
USAKleinfeld, KlausChairman and CEO, Alcoa
TURKoç, MustafaChairman, Koç Holding A.S.
DNKKragh, SteffenPresident and CEO, Egmont
USAKravis, Henry R.Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
USAKravis, Marie-JoséeSenior Fellow and Vice Chair, Hudson Institute
CHEKudelski, AndréChairman and CEO, Kudelski Group
INTLagarde, ChristineManaging Director, International Monetary Fund
BELLeysen, ThomasChairman of the Board of Directors, KBC Group
USALi, ChengDirector, John L.Thornton China Center,The Brookings Institution
SWELifvendahl, TovePolitical Editor in Chief, Svenska Dagbladet
CHNLiu, HeMinister, Office of the Central Leading Group on Financial and Economic Affairs
PRTMacedo, PauloMinister of Health
FRA, EmmanuelDeputy Secretary General of the Presidency
ITAMaggioni, MonicaEditor-in-Chief, Rainews24, RAI TV
GBRMandelson, PeterChairman, Global Counsel LLP
USAMcAfee, AndrewPrincipal Research Scientist, Massachusetts Institute of Technology
PRTMedeiros, Inês deMember of Parliament, Socialist Party
GBRMicklethwait, JohnEditor-in-Chief, The Economist
GRCMitsotaki, AlexandraChair, ActionAid Hellas
ITAMonti, MarioSenator-for-life; President, Bocconi University
USAMundie, Craig J.Senior Advisor to the CEO, Microsoft Corporation
CANMunroe-Blum, HeatherProfessor of Medicine and Principal (President) Emerita, McGill University
USAMurray, Charles A.W.H. Brady Scholar, American Enterprise Institute for Public Policy Research
NLDNetherlands, H.R.H. Princess Beatrix of the
ESPNin Génova, Juan MaríaDeputy Chairman and CEO, CaixaBank
FRANougayrède, NatalieFormer Director and Executive Editor, Le Monde
DNKOlesen, Søren-PeterProfessor; Member of the Board of Directors, The Carlsberg Foundation
FINOllila, JormaChairman, Royal Dutch Shell, plc; Chairman, Outokumpu Plc
TUROran, UmutDeputy Chairman, Republican People's Party (CHP)
GBROsborne, GeorgeChancellor of the Exchequer
FRAPellerin, FleurState Secretary for Foreign Trade
USAPerle, Richard N.Resident Fellow, American Enterprise Institute
USAPetraeus, David H.Chairman, KKR Global Institute
CANPoloz, Stephen S.Governor, Bank of Canada
INTRasmussen, Anders FoghSecretary General, NATO
DNKRasmussen, Jørgen HunoChairman of the Board of Trustees, The Lundbeck Foundation
INTReding, VivianeVice President and Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship, European Commission
USAReed, KasimMayor of Atlanta
CANReisman, Heather M.Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
NORReiten, EivindChairman, Klaveness Marine Holding AS
DEURöttgen, NorbertChairman, Foreign Affairs Committee, German Bundestag
USARubin, Robert E.Co-Chair, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the Treasury
USARumer, EugeneSenior Associate and Director, Russia and Eurasia Program, Carnegie Endowment for International Peace
NORRynning-Tønnesen, ChristianPresident and CEO, Statkraft AS
NLDSamsom, Diederik M.Parliamentary Leader PvdA (Labour Party)
GBRSawers, JohnChief, Secret Intelligence Service
NLDScheffer, Paul J.Author; Professor of European Studies, Tilburg University
NLDSchippers, EdithMinister of Health, Welfare and Sport
USASchmidt, Eric E.Executive Chairman, Google Inc.
AUTScholten, RudolfCEO, Oesterreichische Kontrollbank AG
USAShih, ClaraCEO and Founder, Hearsay Social
FINSiilasmaa, Risto K.Chairman of the Board of Directors and Interim CEO, Nokia Corporation
ESPSpain, H.M. the Queen of
USASpence, A. MichaelProfessor of Economics, New York University
FINStadigh, KariPresident and CEO, Sampo plc
USASummers, Lawrence H.Charles W. Eliot University Professor, Harvard University
IRLSutherland, Peter D.Chairman, Goldman Sachs International; UN Special Representative for Migration
SWESvanberg, Carl-HenricChairman, Volvo AB and BP plc
TURTaftalı, A. ÜmitMember of the Board, Suna and Inan Kiraç Foundation
USAThiel, Peter A.President, Thiel Capital
DNKTopsøe, HenrikChairman, Haldor Topsøe A/S
GRCTsoukalis, LoukasPresident, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
NORUlltveit-Moe, JensFounder and CEO, Umoe AS
INTÜzümcü, AhmetDirector-General, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
CHEVasella, Daniel L.Honorary Chairman, Novartis International
DNKVestager, MargretheDeputy Prime Minister and Minister for Economic Affairs and the Interior
FINWahlroos, BjörnChairman, Sampo plc
SWEWallenberg, JacobChairman, Investor AB
SWEWallenberg, MarcusChairman of the Board of Directors, Skandinaviska Enskilda Banken AB
USAWarsh, Kevin M.Distinguished Visiting Fellow and Lecturer, Stanford University
GBRWolf, Martin H.Chief Economics Commentator, The Financial Times
USAWolfensohn, James D.Chairman and CEO, Wolfensohn and Company
NLDZalm, GerritChairman of the Managing Board, ABN-AMRO Bank N.V.
GRCZanias, GeorgeChairman of the Board, National Bank of Greece
USAZoellick, Robert B.Chairman, Board of International Advisors, The Goldman Sachs Group

BILDERBERG PARTICIPANT LISTS

2015 Bilderberg Meeting Participant List

The following press release and participants list was obtained from the official website of Bilderberg Meetings. Participant lists from nearly every Bilderberg Meeting since 1954 are also available as well as tax returns for the non-profit U.S.-based corporation American Friends of Bilderberg from 2007 – 200920102011.

BILDERBERG MEETINGS
Telfs-Buchen, Austria
11 – 14 June 2015
LIST OF PARTICIPANTS

Castries, Henri deChairman and CEO, AXA GroupFRA
Achleitner, Paul M.Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AGDEU
Agius, MarcusNon-Executive Chairman, PA Consulting GroupGBR
Ahrenkiel, ThomasDirector, Danish Intelligence Service (DDIS)DNK
Allen, John R.Special Presidential Envoy for the Global Coalition to Counter ISIL, US Department of StateUSA
Altman, Roger C.Executive Chairman, EvercoreUSA
Applebaum, AnneDirector of Transitions Forum, Legatum InstitutePOL
Apunen, MattiDirector, Finnish Business and Policy Forum EVAFIN
Baird, ZoëCEO and President, Markle FoundationUSA
Balls, Edward M.Former Shadow Chancellor of the ExchequerGBR
Balsemão, Francisco PintoChairman, Impresa SGPSPRT
Barroso, José M. DurãoFormer President of the European CommissionPRT
Baverez, NicolasPartner, Gibson, Dunn & Crutcher LLPFRA
Benko, RenéFounder, SIGNA Holding GmbHAUT
Bernabè, FrancoChairman, FB Group SRLITA
Beurden, Ben vanCEO, Royal Dutch Shell plcNLD
Bigorgne, LaurentDirector, Institut MontaigneFRA
Boone, LaurenceSpecial Adviser on Financial and Economic Affairs to the PresidentFRA
Bot¡n, Ana P.Chairman, Banco SantanderESP
Brandtzæg, Svein RichardPresident and CEO, Norsk Hydro ASANOR
Bronner, OscarPublisher, Standard VerlagsgesellschaftAUT
Burns, WilliamPresident, Carnegie Endowment for International PeaceUSA
Calvar, PatrickDirector General, DGSIFRA
Castries, Henri deChairman, Bilderberg Meetings; Chairman and CEO, AXA GroupFRA
Cebri n, Juan LuisExecutive Chairman, Grupo PRISAESP
Clark, W. EdmundRetired Executive, TD Bank GroupCAN
Coeuré, BenoîtMember of the Executive Board, European Central BankINT
Coyne, AndrewEditor, Editorials and Comment, National PostCAN
Damberg, Mikael L.Minister for Enterprise and InnovationSWE
De Gucht, KarelFormer EU Trade Commissioner, State MinisterBEL
Dijsselbloem, JeroenMinister of FinanceNLD
Donilon, Thomas E.Former U.S. National Security Advisor; Partner and Vice Chair, O'Melveny & Myers LLPUSA
Döpfner, MathiasCEO, Axel Springer SEDEU
Dowling, AnnPresident, Royal Academy of EngineeringGBR
Dugan, ReginaVice President for Engineering, Advanced Technology and Projects, GoogleUSA
Eilertsen, TrinePolitical Editor, AftenpostenNOR
Eldrup, MereteCEO, TV 2 Danmark A/SDNK
Elkann, JohnChairman and CEO, EXOR; Chairman, Fiat Chrysler AutomobilesITA
Enders, ThomasCEO, Airbus GroupDEU
Erdoes, MaryCEO, JP Morgan Asset ManagementUSA
Fairhead, RonaChairman, BBC TrustGBR
Federspiel, UlrikExecutive Vice President, Haldor Topsøe A/SDNK
Feldstein, Martin S.President Emeritus, NBER; Professor of Economics, Harvard UniversityUSA
Ferguson, NiallProfessor of History, Harvard University, Gunzberg Center for European StudiesUSA
Fischer, HeinzFederal PresidentAUT
Flint, Douglas J.Group Chairman, HSBC Holdings plcGBR
Franz, ChristophChairman of the Board, F. Hoffmann-La Roche LtdCHE
Fresco, Louise O.President and Chairman Executive Board, Wageningen University and Research CentreNLD
Griffin, KennethFounder and CEO, Citadel Investment Group, LLCUSA
Gruber, LilliExecutive Editor and Anchor ?Otto e mezzo?, La7 TVITA
Guriev, SergeiProfessor of Economics, Sciences PoRUS
Gürkaynak, GönençManaging Partner, ELIG Law FirmTUR
Gusenbauer, AlfredFormer Chancellor of the Republic of AustriaAUT
Halberstadt, VictorProfessor of Economics, Leiden UniversityNLD
Hampel, ErichChairman, UniCredit Bank Austria AGAUT
Hassabis, DemisVice President of Engineering, Google DeepMindGBR
Hesoun, WolfgangCEO, Siemens AustriaAUT
Hildebrand, PhilippVice Chairman, BlackRock Inc.CHE
Hoffman, ReidCo-Founder and Executive Chairman, LinkedInUSA
Ischinger, WolfgangChairman, Munich Security ConferenceINT
Jacobs, Kenneth M.Chairman and CEO, LazardUSA
Jäkel, JuliaCEO, Gruner + JahrDEU
Johnson, James A.Chairman, Johnson Capital PartnersUSA
Juppé, AlainMayor of Bordeaux, Former Prime MinisterFRA
Kaeser, JoePresident and CEO, Siemens AGDEU
Karp, AlexCEO, Palantir TechnologiesUSA
Kepel, GillesUniversity Professor, Sciences PoFRA
Kerr, JohnDeputy Chairman, Scottish PowerGBR
Kesici, IlhanMP, Turkish ParliamentTUR
Kissinger, Henry A.Chairman, Kissinger Associates, Inc.USA
Kleinfeld, KlausChairman and CEO, AlcoaUSA
Knot, Klaas H.W.President, De Nederlandsche BankNLD
Koç, Mustafa V.Chairman, Ko‡ Holding A.S.TUR
Kogler, KonradDirector General, Directorate General for Public SecurityAUT
Kravis, Henry R.Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.USA
Kravis, Marie-JoséeSenior Fellow and Vice Chair, Hudson InstituteUSA
Kudelski, AndréChairman and CEO, Kudelski GroupCHE
Lauk, KurtPresident, Globe Capital PartnersDEU
Lemne, CarolaCEO, The Confederation of Swedish EnterpriseSWE
Levey, StuartChief Legal Officer, HSBC Holdings plcUSA
Leyen, Ursula von derMinister of DefenceDEU
Leysen, ThomasChairman of the Board of Directors, KBC GroupBEL
Maher, ShirazSenior Research Fellow, ICSR, King's College LondonGBR
Markus Lassen, ChristinaHead of Department, Ministry of Foreign Affairs, Security Policy and StabilisationDNK
Mathews, Jessica T.Distinguished Fellow, Carnegie Endowment for International PeaceUSA
Mattis, JamesDistinguished Visiting Fellow, Hoover Institution, Stanford UniversityUSA
Maudet, PierreVice-President of the State Council, Department of Security, Police and the Economy of GenevaCHE
McKay, David I.President and CEO, Royal Bank of CanadaCAN
Mert, NurayColumnist, Professor of Political Science, Istanbul UniversityTUR
Messina, JimCEO, The Messina GroupUSA
Michel, CharlesPrime MinisterBEL
Micklethwait, JohnEditor-in-Chief, Bloomberg LPUSA
Minton Beddoes, ZannyEditor-in-Chief, The EconomistGBR
Monti, MarioSenator-for-life; President, Bocconi UniversityITA
Mörttinen, LeenaExecutive Director, The Finnish Family Firms AssociationFIN
Mundie, Craig J.Principal, Mundie & AssociatesUSA
Munroe-Blum, HeatherChairperson, Canada Pension Plan Investment BoardCAN
Netherlands, H.R.H. Princess Beatrix of theNLD
O'Leary, MichaelCEO, Ryanair PlcIRL
Osborne, GeorgeFirst Secretary of State and Chancellor of the ExchequerGBR
Özel, SoliColumnist, Haberturk Newspaper; Senior Lecturer, Kadir Has UniversityTUR
Papalexopoulos, DimitriGroup CEO, Titan Cement Co.GRC
Pégard, CatherinePresident, Public Establishment of the Palace, Museum and National Estate of VersaillesFRA
Perle, Richard N.Resident Fellow, American Enterprise InstituteUSA
Petraeus, David H.Chairman, KKR Global InstituteUSA
Pikrammenos, PanagiotisHonorary President of The Hellenic Council of StateGRC
Reisman, Heather M.Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.CAN
Rocca, GianfeliceChairman, Techint GroupITA
Roiss, GerhardCEO, OMV AustriaAUT
Rubin, Robert E.Co Chair, Council on Foreign Relations; Former Secretary of the TreasuryUSA
Rutte, MarkPrime MinisterNLD
Sadjadpour, KarimSenior Associate, Carnegie Endowment for International PeaceUSA
Sánchez Pérez-Castejón, PedroLeader, Partido Socialista Obrero Español PSOEESP
Sawers, JohnChairman and Partner, Macro Advisory PartnersGBR
Sayek Böke, SelinVice President, Republican People's PartyTUR
Schmidt, Eric E.Executive Chairman, Google Inc.USA
Scholten, RudolfCEO, Oesterreichische Kontrollbank AGAUT
Senard, Jean-DominiqueCEO, Michelin GroupFRA
Sevelda, KarlCEO, Raiffeisen Bank International AGAUT
Stoltenberg, JensSecretary General, NATOINT
Stubb, AlexanderPrime MinisterFIN
Suder, KatrinDeputy Minister of DefenseDEU
Sutherland, Peter D.UN Special Representative; Chairman, Goldman Sachs InternationalIRL
Svanberg, Carl-HenricChairman, BP plc; Chairman, AB VolvoSWE
Svarva, OlaugCEO, The Government Pension Fund NorwayNOR
Thiel, Peter A.President, Thiel CapitalUSA
Tsoukalis, LoukasPresident, Hellenic Foundation for European and Foreign PolicyGRC
Üzümcü, AhmetDirector-General, Organisation for the Prohibition of Chemical WeaponsINT
Vitorino, António M.Partner, Cuetrecasas, Concalves Pereira, RLPRT
Wallenberg, JacobChairman, Investor ABSWE
Weber, VinPartner, Mercury LLCUSA
Wolf, Martin H.Chief Economics Commentator, The Financial TimesGBR
Wolfensohn, James D.Chairman and CEO, Wolfensohn and CompanyUSA
Zoellick, Robert B.Chairman, Board of International Advisors, The Goldman Sachs GroupUSA

BILDERBERG PARTICIPANT LISTS

2016 Bilderberg Meeting Participant List

The following press release and participants list was obtained from the official website of Bilderberg Meetings. Participant lists from nearly every Bilderberg Meeting since 1954 are also available as well as tax returns for the non-profit U.S.-based corporation American Friends of Bilderberg from 2007-2013 and the U.K.-based Bilderberg Association's annual reports from 2011-2013.

2016 Bilderberg Meeting

Dresden, Germany 9-12 June
Final list of Participants

CHAIRMAN
Castries, Henri de (FRA), Chairman and CEO, AXA Group

Aboutaleb, Ahmed (NLD), Mayor, City of Rotterdam
Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG
Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting Group
Ahrenkiel, Thomas (DNK), Permanent Secretary, Ministry of Defence
Albuquerque, Maria Luís (PRT), Former Minister of Finance; MP, Social Democratic Party
Alierta, César (ESP), Executive Chairman and CEO, Telefónica
Altman, Roger C. (USA), Executive Chairman, Evercore
Altman, Sam (USA), President, Y Combinator
Andersson, Magdalena (SWE), Minister of Finance
Applebaum, Anne (USA), Columnist Washington Post; Director of the Transitions Forum, Legatum Institute
Apunen, Matti (FIN), Director, Finnish Business and Policy Forum EVA
Aydin-Düzgit, Senem (TUR), Associate Professor and Jean Monnet Chair, Istanbul Bilgi University
Barbizet, Patricia (FRA), CEO, Artemis
Barroso, José M. Durão (PRT), Former President of the European Commission
Baverez, Nicolas (FRA), Partner, Gibson, Dunn & Crutcher
Bengio, Yoshua (CAN), Professor in Computer Science and Operations Research, University of Montreal
Benko, René (AUT), Founder and Chairman of the Advisory Board, SIGNA Holding GmbH
Bernabè, Franco (ITA), Chairman, CartaSi S.p.A.
Beurden, Ben van (NLD), CEO, Royal Dutch Shell plc
Blanchard, Olivier (FRA), Fred Bergsten Senior Fellow, Peterson Institute
Botín, Ana P. (ESP), Executive Chairman, Banco Santander
Brandtzæg, Svein Richard (NOR), President and CEO, Norsk Hydro ASA
Breedlove, Philip M. (INT), Former Supreme Allied Commander Europe
Brende, Børge (NOR), Minister of Foreign Affairs
Burns, William J. (USA), President, Carnegie Endowment for International Peace
Cebrián, Juan Luis (ESP), Executive Chairman, PRISA and El País
Charpentier, Emmanuelle (FRA), Director, Max Planck Institute for Infection Biology
Coeuré, Benoît (INT), Member of the Executive Board, European Central Bank
Costamagna, Claudio (ITA), Chairman, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Cote, David M. (USA), Chairman and CEO, Honeywell
Cryan, John (DEU), CEO, Deutsche Bank AG
Dassù, Marta (ITA), Senior Director, European Affairs, Aspen Institute
Dijksma, Sharon A.M. (NLD), Minister for the Environment
Döpfner, Mathias (DEU), CEO, Axel Springer SE
Dyvig, Christian (DNK), Chairman, Kompan
Ebeling, Thomas (DEU), CEO, ProSiebenSat.1
Elkann, John (ITA), Chairman and CEO, EXOR; Chairman, Fiat Chrysler Automobiles
Enders, Thomas (DEU), CEO, Airbus Group
Engel, Richard (USA), Chief Foreign Correspondent, NBC News
Fabius, Laurent (FRA), President, Constitutional Council
Federspiel, Ulrik (DNK), Group Executive, Haldor Topsøe A/S
Ferguson, Jr., Roger W. (USA), President and CEO, TIAA
Ferguson, Niall (USA), Professor of History, Harvard University
Flint, Douglas J. (GBR), Group Chairman, HSBC Holdings plc
Garicano, Luis (ESP), Professor of Economics, LSE; Senior Advisor to Ciudadanos
Georgieva, Kristalina (INT), Vice President, European Commission
Gernelle, Etienne (FRA), Editorial Director, Le Point
Gomes da Silva, Carlos (PRT), Vice Chairman and CEO, Galp Energia
Goodman, Helen (GBR), MP, Labour Party
Goulard, Sylvie (INT), Member of the European Parliament
Graham, Lindsey (USA), Senator
Grillo, Ulrich (DEU), Chairman, Grillo-Werke AG; President, Bundesverband der Deutschen Industrie
Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor “Otto e mezzo”, La7 TV
Hadfield, Chris (CAN), Colonel, Astronaut
Halberstadt, Victor (NLD), Professor of Economics, Leiden University
Harding, Dido (GBR), CEO, TalkTalk Telecom Group plc
Hassabis, Demis (GBR), Co-Founder and CEO, DeepMind
Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investment, LLC
Hoffman, Reid (USA), Co-Founder and Executive Chairman, LinkedIn
Höttges, Timotheus (DEU), CEO, Deutsche Telekom AG
Jacobs, Kenneth M. (USA), Chairman and CEO, Lazard
Jäkel, Julia (DEU), CEO, Gruner + Jahr
Johnson, James A. (USA), Chairman, Johnson Capital Partners
Jonsson, Conni (SWE), Founder and Chairman, EQT
Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
Kaeser, Joe (DEU), President and CEO, Siemens AG
Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies
Kengeter, Carsten (DEU), CEO, Deutsche Börse AG
Kerr, John (GBR), Deputy Chairman, Scottish Power
Kherbache, Yasmine (BEL), MP, Flemish Parliament
Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates, Inc.
Kleinfeld, Klaus (USA), Chairman and CEO, Alcoa
Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Kravis, Marie-Josée (USA), Senior Fellow, Hudson Institute
Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group
Lagarde, Christine (INT), Managing Director, International Monetary Fund
Levin, Richard (USA), CEO, Coursera
Leyen, Ursula von der (DEU), Minister of Defence
Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group
Logothetis, George (GRC), Chairman and CEO, Libra Group
Maizière, Thomas de (DEU), Minister of the Interior, Federal Ministry of the Interior
Makan, Divesh (USA), CEO, ICONIQ Capital
Malcomson, Scott (USA), Author; President, Monere Ltd.
Markwalder, Christa (CHE), President of the National Council and the Federal Assembly
McArdle, Megan (USA), Columnist, Bloomberg View
Michel, Charles (BEL), Prime Minister
Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP
Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist
Mitsotakis, Kyriakos (GRC), President, New Democracy Party
Morneau, Bill (CAN), Minister of Finance
Mundie, Craig J. (USA), Principal, Mundie & Associates
Murray, Charles A. (USA), W.H. Brady Scholar, American Enterprise Institute
Netherlands, H.M. the King of the (NLD)
Noonan, Michael (IRL), Minister for Finance
Noonan, Peggy (USA), Author, Columnist, The Wall Street Journal
O'Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair Plc
Ollongren, Kajsa (NLD), Deputy Mayor of Amsterdam
Özel, Soli (TUR), Professor, Kadir Has University
Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, Titan Cement Co.
Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute
Philippe, Edouard (FRA), Mayor of Le Havre
Pind, Søren (DNK), Minister of Justice
Ratti, Carlo (ITA), Director, MIT Senseable City Lab
Reisman, Heather M. (CAN), Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
Rutte, Mark (NLD), Prime Minister
Sawers, John (GBR), Chairman and Partner, Macro Advisory Partners
Schäuble, Wolfgang (DEU), Minister of Finance
Schieder, Andreas (AUT), Chairman, Social Democratic Group
Schmidt, Eric E. (USA), Executive Chairman, Alphabet Inc.
Scholten, Rudolf (AUT), CEO, Oesterreichische Kontrollbank AG
Schwab, Klaus (INT), Executive Chairman, World Economic Forum
Sikorski, Radoslaw (POL), Senior Fellow, Harvard University; Former Minister of Foreign Affairs
Simsek, Mehmet (TUR), Deputy Prime Minister
Sinn, Hans-Werner (DEU), Professor for Economics and Public Finance, Ludwig Maximilian University of Munich
Skogen Lund, Kristin (NOR), Director General, The Confederation of Norwegian Enterprise
Standing, Guy (GBR), Co-President, BIEN; Research Professor, University of London
Svanberg, Carl-Henric (SWE), Chairman, BP plc and AB Volvo
Thiel, Peter A. (USA), President, Thiel Capital
Tillich, Stanislaw (DEU), Minister-President of Saxony
Vetterli, Martin (CHE), President, NSF
Wahlroos, Björn (FIN), Chairman, Sampo Group, Nordea Bank, UPM-Kymmene Corporation
Wallenberg, Jacob (SWE), Chairman, Investor AB
Weder di Mauro, Beatrice (CHE), Professor of Economics, University of Mainz
Wolf, Martin H. (GBR), Chief Economics Commentator, Financial Times


2018 Bilderberg Meeting

Turin, Italy 7-10 June 2018

CHAIRMAN STEERING COMMITTEE

Castries, Henri de (FRA), Chairman, Institut Montaigne

PARTICIPANTS

Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG; Treasurer, Foundation Bilderberg Meetings

Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting Group

Alesina, Alberto (ITA), Nathaniel Ropes Professor of Economics, Harvard University

Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore

Amorim, Paula (PRT), Chairman, Américo Amorim Group

Anglade, Dominique (CAN), Deputy Premier of Quebec; Minister of Economy, Science and Innovation

Applebaum, Anne (POL), Columnist, Washington Post; Professor of Practice, London School of Economics

Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNESCO

Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense

Barbizet, Patricia (FRA), President, Temaris & Associés

Barroso, José M. Durão (PRT), Chairman, Goldman Sachs International; Former President, European Commission

Beerli, Christine (CHE), Former Vice-President, International Committee of the Red Cross

Berx, Cathy (BEL), Governor, Province of Antwerp

Beurden, Ben van (NLD), CEO, Royal Dutch Shell plc

Blanquer, Jean-Michel (FRA), Minister of National Education, Youth and Community Life

Botín, Ana P. (ESP), Group Executive Chairman, Banco Santander

Bouverot, Anne (FRA), Board Member; Former CEO, Morpho

Brandtzæg, Svein Richard (NOR), President and CEO, Norsk Hydro ASA

Brende, Børge (INT), President, World Economic Forum

Brennan, Eamonn (IRL), Director General, Eurocontrol

Brnabic, Ana (SRB), Prime Minister

Burns, William J. (USA), President, Carnegie Endowment for International Peace

Burwell, Sylvia M. (USA), President, American University

Caracciolo, Lucio (ITA), Editor-in-Chief, Limes

Carney, Mark J. (GBR), Governor, Bank of England

Castries, Henri de (FRA), Chairman, Institut Montaigne; Chairman, Steering Committee Bilderberg Meetings

Cattaneo, Elena (ITA), Director, Laboratory of Stem Cell Biology, University of Milan

Cazeneuve, Bernard (FRA), Partner, August Debouzy; Former Prime Minister

Cebrián, Juan Luis (ESP), Executive Chairman, El País

Champagne, François-Philippe (CAN), Minister of International Trade

Cohen, Jared (USA), Founder and CEO, Jigsaw at Alphabet Inc.

Colao, Vittorio (ITA), CEO, Vodafone Group

Cook, Charles (USA), Political Analyst, The Cook Political Report

Dagdeviren, Canan (TUR), Assistant Professor, MIT Media Lab

Donohoe, Paschal (IRL), Minister for Finance, Public Expenditure and Reform

Döpfner, Mathias (DEU), Chairman and CEO, Axel Springer SE

Ecker, Andrea (AUT), Secretary General, Office Federal President of Austria

Elkann, John (ITA), Chairman, Fiat Chrysler Automobiles

Émié, Bernard (FRA), Director General, Ministry of the Armed Forces

Enders, Thomas (DEU), CEO, Airbus SE

Fallows, James (USA), Writer and Journalist

Ferguson, Jr., Roger W. (USA), President and CEO, TIAA

Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University

Fischer, Stanley (USA), Former Vice-Chairman, Federal Reserve; Former Governor, Bank of Israel

Gilvary, Brian (GBR), Group CFO, BP plc

Goldstein, Rebecca (USA), Visiting Professor, New York University

Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor “Otto e mezzo”, La7 TV

Hajdarowicz, Greg (POL), Founder and President, Gremi International Sarl

Halberstadt, Victor (NLD), Professor of Economics, Leiden University; Chairman Foundation Bilderberg Meetings

Hassabis, Demis (GBR), Co-Founder and CEO, DeepMind

Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation; Former European Commissioner

Helgesen, Vidar (NOR), Ambassador for the Ocean

Herlin, Antti (FIN), Chairman, KONE Corporation

Hickenlooper, John (USA), Governor of Colorado

Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investments LLC

Hodgson, Christine (GBR), Chairman, Capgemini UK plc

Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, LinkedIn; Partner, Greylock Partners

Horowitz, Michael C. (USA), Professor of Political Science, University of Pennsylvania

Hwang, Tim (USA), Director, Harvard-MIT Ethics and Governance of AI Initiative

Ischinger, Wolfgang (INT), Chairman, Munich Security Conference

Jacobs, Kenneth M. (USA), Chairman and CEO, Lazard

Kaag, Sigrid (NLD), Minister for Foreign Trade and Development Cooperation

Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies

Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.

Knot, Klaas H.W. (NLD), President, De Nederlandsche Bank

Koç, Ömer M. (TUR), Chairman, Koç Holding A.S.

Köcher, Renate (DEU), Managing Director, Allensbach Institute for Public Opinion Research

Kotkin, Stephen (USA), Professor in History and International Affairs, Princeton University

Kragic, Danica (SWE), Professor, School of Computer Science and Communication, KTH

Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, KKR

Kravis, Marie-Josée (USA), Senior Fellow, Hudson Institute; President, American Friends of Bilderberg

Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group

Lepomäki, Elina (FIN), MP, National Coalition Party

Leyen, Ursula von der (DEU), Federal Minster of Defence

Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group

Makan, Divesh (USA), CEO, ICONIQ Capital

Massolo, Giampiero (ITA), Chairman, Fincantieri Spa.; President, ISPI

Mazzucato, Mariana (ITA), Professor in the Economics of Innovation and Public Value, University College London

Mead, Walter Russell (USA), Distinguished Fellow, Hudson Institute

Michel, Charles (BEL), Prime Minister

Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist

Mitsotakis, Kyriakos (GRC), President, New Democracy Party

Mota, Isabel (PRT), President, Calouste Gulbenkian Foundation

Moyo, Dambisa F. (USA), Global Economist and Author

Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates

Neven, Hartmut (USA), Director of Engineering, Google Inc.

Noonan, Peggy (USA), Author and Columnist, The Wall Street Journal

Oettinger, Günther H. (INT), Commissioner for Budget & Human Resources, European Commission

O'Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.

O'Neill, Onora (GBR), Emeritus Honorary Professor in Philosophy, University of Cambridge

Osborne, George (GBR), Editor, London Evening Standard

Özkan, Behlül (TUR), Associate Professor in International Relations, Marmara University

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, Titan Cement Company S.A.

Parolin, H.E. Pietro (VAT), Cardinal and Secretary of State

Patino, Bruno (FRA), Chief Content Officer, Arte France TV

Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute

Pichette, Patrick (CAN), General Partner, iNovia Capital

Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, Total S.A.

Pring, Benjamin (USA), Co-Founder and Managing Director, Center for the Future of Work

Rankka, Maria (SWE), CEO, Stockholm Chamber of Commerce

Ratas, Jüri (EST), Prime Minister

Rendi-Wagner, Pamela (AUT), MP (SPÖ); Former Minister of Health

Rivera Díaz, Albert (ESP), President, Ciudadanos Party

Rossi, Salvatore (ITA), Senior Deputy Governor, Bank of Italy

Rubesa, Baiba A. (LVA), CEO, RB Rail AS

Rubin, Robert E. (USA), Co-Chairman Emeritus, Council on Foreign Relations; Former Treasury Secretary

Rudd, Amber (GBR), MP; Former Secretary of State, Home Department

Rutte, Mark (NLD), Prime Minister

Sabia, Michael (CAN), President and CEO, Caisse de dépôt et placement du Québec

Sadjadpour, Karim (USA), Senior Fellow, Carnegie Endowment for International Peace

Sáenz de Santamaría, Soraya (ESP), Deputy Prime Minister

Sawers, John (GBR), Chairman and Partner, Macro Advisory Partners

Schadlow, Nadia (USA), Former Deputy National Security Advisor for Strategy

Schneider-Ammann, Johann N. (CHE), Federal Councillor

Scholten, Rudolf (AUT), President, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue

Sikorski, Radoslaw (POL), Senior Fellow, Harvard University; Former Minister of Foreign Affairs, Poland

Simsek, Mehmet (TUR), Deputy Prime Minister

Skartveit, Hanne (NOR), Political Editor, Verdens Gang

Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO

Summers, Lawrence H. (USA), Charles W. Eliot University Professor, Harvard University

Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital

Topsøe, Jakob Haldor (DNK), Chairman, Haldor Topsøe Holding A/S

Turpin, Matthew (USA), Director for China, National Security Council

Wahlroos, Björn (FIN), Chairman, Sampo Group, Nordea Bank, UPM-Kymmene Corporation

Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Woods, Ngaire (GBR), Dean, Blavatnik School of Government, Oxford University

Yetkin, Murat (TUR), Editor-in-chief, Hürriyet Daily News

Zeiler, Gerhard (AUT), President, Turner International


2019 BILDERBERG MEETING

Montreux, Switzerland 30 May – 2 June 2019

BOARD

Castries, Henri de (FRA), Chairman, Steering Committee; Chairman, Institut Montaigne
Kravis, Marie-Josée (USA), President, American Friends of Bilderberg Inc.; Senior Fellow, Hudson Institute
Halberstadt, Victor (NLD), Chairman Foundation Bilderberg Meetings; Professor of Economics, Leiden University
Achleitner, Paul M. (DEU), Treasurer Foundation Bilderberg Meetings; Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG

PARTICIPANTS

Abrams, Stacey (USA), Founder and Chair, Fair Fight
Adonis, Andrew (GBR), Member, House of Lords
Albers, Isabel (BEL), Editorial Director, De Tijd / L'Echo
Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore
Arbour, Louise (CAN), Senior Counsel, Borden Ladner Gervais LLP
Arrimadas, Inés (ESP), Party Leader, Ciudadanos
Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNESCO
Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense
Balta, Evren (TUR), Associate Professor of Political Science, Özyegin University
Barbizet, Patricia (FRA), Chairwoman and CEO, Temaris & Associés
Barbot, Estela (PRT), Member of the Board and Audit Committee, REN (Redes Energéticas Nacionais)
Barroso, José Manuel (PRT), Chairman, Goldman Sachs International; Former President, European Commission
Barton, Dominic (CAN), Senior Partner and former Global Managing Partner, McKinsey & Company
Beaune, Clément (FRA), Adviser Europe and G20, Office of the President of the Republic of France
Boos, Hans-Christian (DEU), CEO and Founder, Arago GmbH
Bostrom, Nick (UK), Director, Future of Humanity Institute, Oxford University
Botín, Ana P. (ESP), Group Executive Chair, Banco Santander
Brandtzæg, Svein Richard (NOR), Chairman, Norwegian University of Science and Technology
Brende, Børge (NOR), President, World Economic Forum

Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA
Buitenweg, Kathalijne (NLD), MP, Green Party
Caine, Patrice (FRA), Chairman and CEO, Thales Group
Carney, Mark J. (GBR), Governor, Bank of England
Casado, Pablo (ESP), President, Partido Popular
Ceviköz, Ahmet Ünal (TUR), MP, Republican People's Party (CHP)
Champagne, François Philippe (CAN), Minister of Infrastructure and Communities
Cohen, Jared (USA), Founder and CEO, Jigsaw, Alphabet Inc.
Croiset van Uchelen, Arnold (NLD), Partner, Allen & Overy LLP
Daniels, Matthew (USA), New space and technology projects, Office of the Secretary of Defense
Davignon, Etienne (BEL), Minister of State
Demiralp, Selva (TUR), Professor of Economics, Koç University
Donohoe, Paschal (IRL), Minister for Finance, Public Expenditure and Reform
Döpfner, Mathias (DEU), Chairman and CEO, Axel Springer SE
Ellis, James O. (USA), Chairman, Users' Advisory Group, National Space Council
Feltri, Stefano (ITA), Deputy Editor-in-Chief, Il Fatto Quotidiano
Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University
Findsen, Lars (DNK), Director, Danish Defence Intelligence Service
Fleming, Jeremy (GBR), Director, British Government Communications Headquarters
Garton Ash, Timothy (GBR), Professor of European Studies, Oxford University
Gnodde, Richard J. (IRL), CEO, Goldman Sachs International
Godement, François (FRA), Senior Adviser for Asia, Institut Montaigne
Grant, Adam M. (USA), Saul P. Steinberg Professor of Management, The Wharton School, University of Pennsylvania
Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor “Otto e mezzo”, La7 TV
Hanappi-Egger, Edeltraud (AUT), Rector, Vienna University of Economics and Business
Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation; Former European Commissioner
Henry, Mary Kay (USA), International President, Service Employees International Union
Hirayama, Martina (CHE), State Secretary for Education, Research and Innovation
Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investments LLC
Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, LinkedIn; Partner, Greylock Partners
Hoffmann, André (CHE), Vice-Chairman, Roche Holding Ltd.
Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
Jost, Sonja (DEU), CEO, DexLeChem
Kaag, Sigrid (NLD), Minister for Foreign Trade and Development Cooperation
Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies
Kerameus, Niki K. (GRC), MP; Partner, Kerameus & Partners
Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.
Koç, Ömer (TUR), Chairman, Koç Holding A.S.
Kotkin, Stephen (USA), Professor in History and International Affairs, Princeton University
Kramp-Karrenbauer, Annegret (DEU), Leader, CDU
Krastev, Ivan (BUL), Chairman, Centre for Liberal Strategies
Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Kristersson, Ulf (SWE), Leader of the Moderate Party
Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group
Kushner, Jared (USA), Senior Advisor to the President, The White House
Le Maire, Bruno (FRA), Minister of Finance
Leyen, Ursula von der (DEU), Federal Minster of Defence
Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group and Umicore
Liikanen, Erkki (FIN), Chairman, IFRS Trustees; Helsinki Graduate School of Economics
Lund, Helge (GBR), Chairman, BP plc; Chairman, Novo Nordisk AS
Maurer, Ueli (CHE), President of the Swiss Federation and Federal Councillor of Finance
Mazur, Sara (SWE), Director, Investor AB
McArdle, Megan (USA), Columnist, The Washington Post
McCaskill, Claire (USA), Former Senator; Analyst, NBC News
Medina, Fernando (PRT), Mayor of Lisbon
Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP
Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist
Monzón, Javier (ESP), Chairman, PRISA
Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates
Nadella, Satya (USA), CEO, Microsoft
Netherlands, His Majesty the King of the (NLD)
Nora, Dominique (FRA), Managing Editor, L'Obs
O'Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.
Pagoulatos, George (GRC), Vice-President of ELIAMEP, Professor; Athens University of Economics
Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, TITAN Cement Company S.A.
Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute
Pienkowska, Jolanta (POL), Anchor woman, journalist
Pottinger, Matthew (USA), Senior Director, National Security Council
Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, Total S.A.
Ratas, Jüri (EST), Prime Minister
Renzi, Matteo (ITA), Former Prime Minister; Senator, Senate of the Italian Republic
Rockström, Johan (SWE), Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research
Rubin, Robert E. (USA), Co-Chairman Emeritus, Council on Foreign Relations; Former Treasury Secretary
Rutte, Mark (NLD), Prime Minister
Sabia, Michael (CAN), President and CEO, Caisse de dépôt et placement du Québec
Sanger, David E. (USA), National Security Correspondent, The New York Times
Sarts, Janis (INT), Director, NATO StratCom Centre of Excellence
Sawers, John (GBR), Executive Chairman, Newbridge Advisory
Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute
Schmidt, Eric E. (USA), Technical Advisor, Alphabet Inc.
Scholten, Rudolf (AUT), President, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue
Seres, Silvija (NOR), Independent Investor
Shafik, Minouche (GBR), Director, The London School of Economics and Political Science
Sikorski, Radoslaw (POL), MP, European Parliament
Singer, Peter Warren (USA), Strategist, New America
Sitti, Metin (TUR), Professor, Koç University; Director, Max Planck Institute for Intelligent Systems
Snyder, Timothy (USA), Richard C. Levin Professor of History, Yale University
Solhjell, Bård Vegar (NOR), CEO, WWF – Norway
Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO

Suleyman, Mustafa (GBR), Co-Founder, Deepmind
Supino, Pietro (CHE), Publisher and Chairman, Tamedia Group
Teuteberg, Linda (DEU), General Secretary, Free Democratic Party
Thiam, Tidjane (CHE), CEO, Credit Suisse Group AG
Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital
Trzaskowski, Rafal (POL), Mayor of Warsaw
Tucker, Mark (GBR), Group Chairman, HSBC Holding plc
Tugendhat, Tom (GBR), MP, Conservative Party
Turpin, Matthew (USA), Director for China, National Security Council
Uhl, Jessica (NLD), CFO and Exectuive Director, Royal Dutch Shell plc
Vestergaard Knudsen, Ulrik (DNK), Deputy Secretary-General, OECD
Walker, Darren (USA), President, Ford Foundation
Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB
Wolf, Martin H. (GBR), Chief Economics Commentator, Financial Times
Zeiler, Gerhard (AUT), Chief Revenue Officer, WarnerMedia
Zetsche, Dieter (DEU), Former Chairman, Daimler AG


2022 BILDERBERG MEETING

Washington D.C., 2 June – 5 June 2022

Achleitner, Paul M. (DEU), Former Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG; Treasurer Bilderberg Meetings

Adeyemo, Adewale (USA), Deputy Secretary, Department of  The Treasury

Albares, José Manuel (ESP), Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation

Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore Inc.

Altman, Sam (USA), CEO, OpenAI

Applebaum, Anne (USA), Staff Writer, The Atlantic

Arnaut, José Luís (PRT), Managing Partner, CMS Rui Pena & Arnaut

Auken, Ida (DNK), Member of Parliament, The Social Democrat Party

Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNESCO

Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the Secretary of Defense

Barbizet, Patricia (FRA), Chairwoman and CEO, Temaris & Associés SAS

Barroso, José Manuel (PRT), Chairman, Goldman Sachs International LLC

Baudson, Valérie (FRA), CEO, Amundi

Beurden, Ben van (NLD), CEO, Shell plc

Bourla, Albert (USA), Chairman and CEO, Pfizer Inc.

Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA SA

Burns, William J. (USA), Director, CIA

Byrne, Thomas (IRL), Minister of State for European Affairs

Campbell, Kurt (USA), White House Coordinator for Indo-Pacific, NSC

Carney, Mark J. (CAN), Vice Chair, Brookfield Asset Management

Casado, Pablo (ESP), Former President, Partido Popular

Chhabra, Tarun (USA), Senior Director for Technology and National Security, National Security Council

Donohoe, Paschal (IRL), Minister for Finance; President, Eurogroup

Döpfner, Mathias (DEU), Chairman and CEO, Axel Springer SE

Dudley, William C. (USA), Senior Research Scholar, Princeton University

Easterly, Jen (USA), Director, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency

Economy, Elizabeth (USA), Senior Advisor for China, Department of Commerce

Émié, Bernard (FRA), Director General, Ministry of the Armed Forces

Emond, Charles (CAN), CEO, CDPQ

Erdogan, Emre (TUR), Professor Political Science, Istanbul Bilgi University

Eriksen, Øyvind (NOR), President and CEO, Aker ASA

Ermotti, Sergio (CHE), Chairman, Swiss Re

Fanusie, Yaya (USA), Adjunct Senior Fellow, Center for a New American Security

Feltri, Stefano (ITA), Editor-in-Chief, Domani

Fleming, Jeremy (GBR), Director, British Government Communications Headquarters

Freeland, Chrystia (CAN), Deputy Prime Minister

Furtado, Isabel (PRT), CEO, TMG Automotive

Gove, Michael (GBR), Secretary of State for Levelling Up, Cabinet Office

Halberstadt, Victor (NLD), Co-Chair Bilderberg Meetings; Professor of Economics, Leiden University

Hallengren, Lena (SWE), Minister for Health and Social Affairs

Hamers, Ralph (NLD), CEO, UBS Group AG

Hassabis, Demis (GBR), CEO and Founder, DeepMind

Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation

Henry, Mary Kay (USA), International President, Service Employees International Union

Hobson, Mellody (USA), Co-CEO and President, Ariel Investments LLC

Hodges, Ben (USA), Pershing Chair in Strategic Studies, Center for European Policy Analysis

Hoekstra, Wopke (NLD), Minister of Foreign Affairs

Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, Inflection AI; Partner, Greylock

Huët, Jean Marc (NLD), Chairman, Heineken NV

Joshi, Shashank (GBR), Defence Editor, The Economist

Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies Inc.

Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.

Koç, Ömer (TUR), Chairman, Koç Holding AS

Kofman, Michael (USA), Director, Russia Studies Program, Center for Naval Analysis

Kostrzewa, Wojciech (POL), President, Polish Business Roundtable

Krasnik, Martin (DNK), Editor-in-Chief, Weekendavisen

Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman, KKR & Co. Inc.  

Kravis, Marie-Josée (USA), Co-Chair Bilderberg Meetings; Chair, The Museum of Modern Art

Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group SA

Kukies, Jörg (DEU), State Secretary, Chancellery

Lammy, David (GBR), Shadow Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, House of Commons

LeCun, Yann (USA), Vice-President and Chief AI Scientist, Facebook, Inc.

Leu, Livia (CHE), State Secretary, Federal Department of Foreign Affairs

Leysen, Thomas (BEL), Chairman, Umicore and Mediahuis; Chairman DSM N.V.

Liikanen, Erkki (FIN), Chairman, IFRS  Foundation Trustees

Little, Mark (CAN), President and CEO, Suncor Energy Inc.

Looney, Bernard (GBR), CEO, BP plc

Lundstedt, Martin (SWE), CEO and President, Volvo Group

Lütke, Tobias (CAN), CEO, Shopify

Marin, Sanna (FIN), Prime Minister

Markarowa, Oksana (UKR), Ambassador of Ukraine to the US

Meinl-Reisinger, Beate (AUT), Party Leader, NEOS

Michel, Charles (INT), President, European Council

Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist

Mullen, Michael (USA), Former Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates LLC

Netherlands, H.M. the King of the (NLD)

Niemi, Kaius (FIN), Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat Newspaper

Núñez, Carlos (ESP), Executive Chairman, PRISA Media

O'Leary, Michael (IRL), Group CEO, Ryanair Group

Papalexopoulos, Dimitri (GRC), Chairman, TITAN Cement Group

Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute

Pierrakakis, Kyriakos (GRC), Minister of Digital Governance

Pinho, Ana (PRT), President and CEO, Serralves Foundation

Pouyanné, Patrick (FRA), Chairman and CEO, TotalEnergies SE

Rachman, Gideon (GBR), Chief Foreign Affairs Commentator, The Financial Times

Raimondo, Gina M. (USA), Secretary of Commerce

Reksten Skaugen, Grace (NOR), Board Member, Investor AB

Rende, Mithat (TUR), Member of the Board, TSKB

Reynders, Didier (INT), European Commissioner for Justice

Rutte, Mark (NLD), Prime Minister

Salvi, Diogo (PRT), Co-Founder and CEO, TIMWE

Sawers, John (GBR), Executive Chairman, Newbridge Advisory Ltd.

Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute

Schinas, Margaritis (INT), Vice President, European Commission

Schmidt, Eric E. (USA), Former CEO and Chairman, Google LLC

Scott, Kevin (USA), CTO, Microsoft Corporation

Sebastião, Nuno (PRT), CEO, Feedzai

Sedwill, Mark (GBR), Chairman, Atlantic Futures Forum

Sikorski, Radoslaw (POL), MEP, European Parliament

Sinema, Kyrsten (USA), Senator

Starace, Francesco (ITA), CEO, Enel S.p.A.

Stelzenmüller, Constanze (DEU), Fritz Stern Chair, The Brookings Institution

Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO

Straeten, Tinne Van der (BEL), Minister for Energy

Suleyman, Mustafa (GBR), CEO, Inflection AI

Sullivan, Jake (USA), Director, National Security Council

Tellis, Ashley J. (USA), Tata Chair for Strategic Affairs, Carnegie Endowment

Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital LLC

Treichl, Andreas (AUT), President, Chairman ERSTE Foundation

Tugendhat, Tom (GBR), MP; Chair Foreign Affairs Committee, House of Commons

Veremis, Markos (GRC), Co-Founder and Chairman, Upstream

Vitrenko, Yuriy (UKR), CEO, Naftogaz

Wallander, Celeste (USA), Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs

Wallenberg, Marcus (SWE), Chair, Skandinaviska Enskilda Banken AB

Walmsley, Emma (GBR), CEO, GlaxoSmithKline plc

Wennink, Peter (NLD), President and CEO, ASML Holding NV

Yetkin, Murat (TUR), Journalist/Writer, YetkinReport

Yurdakul, Afsin (TUR), Journalist, Habertürk News Network

68th Bilderberg Meeting to take place 2 – 5 June 2022 in Washington, D.C., USA

WASHINGTON, D.C. 2 JUNE 2022 – The 68th Bilderberg Meeting will take place from 2 – 5 June 2022 in Washington, D.C., USA. About 120 participants from 21 countries have confirmed their attendance. As ever, a diverse group of political leaders and experts from industry, finance, academia, labour and the media has been invited. The list of participants is available on bilderbergmeetings.org.

The key topics for discussion this year are:

1. Geopolitical Realignments
2. NATO Challenges
3. China
4. Indo-Pacific Realignment
5. Sino-US Tech Competition
6. Russia
7. Continuity of Government and the Economy
8. Disruption of the Global Financial System
9. Disinformation
10. Energy Security and Sustainability
11. Post Pandemic Health
12. Fragmentation of Democratic Societies
13. Trade and Deglobalisation
14. Ukraine


2023 BILDERBERG MEETING

Lisbon, Portugal, 18 May – 21 May 2023

Abrams, Stacey (USA), CEO, Sage Works Production
Achleitner, Paul M. (DEU), Chair, Global Advisory Board, Deutsche Bank AG
Agrawal, Ajay (CAN), Professor of Economics, University of Toronto
Albares, José Manuel (ESP), Minister of Foreign Affairs
Altman, Sam (USA), CEO, OpenAI
Alverà, Marco (ITA), Co-Founder, zhero.net; CEO TES
Andersson, Magdalena (SWE), Leader, Social Democratic Party
Applebaum, Anne (USA), Staff Writer, The Atlantic 
Arnaut, José Luís (PRT), Managing Partner, CMS Rui Pena & Arnaut
Attal, Gabriel (FRA), Minister for Public Accounts
Balsemão, Francisco Pinto (PRT), Chair, Impresa Group
Barbizet, Patricia (FRA), Chair and CEO, Temaris & Associés SAS
Barroso, José Manuel (PRT), Chair, International Advisors, Goldman Sachs
Baudson, Valérie (FRA), CEO, Amundi SA
Beaune, Clément (FRA), Minister for Transport 
Benson, Sally (USA), Professor of Energy Science and Engineering, Stanford University
Beurden, Ben van (NLD), Special Advisor to the Board, Shell plc 
Borg, Anna (SWE), President and CEO, Vattenfall AB
Borrell, Josep (INT), Vice President, European Commission
Botín, Ana P. (ESP), Group Executive Chair, Banco Santander SA
Bourla, Albert (USA), Chair and CEO, Pfizer Inc.
Braathen, Kjerstin (NOR), CEO, DNB ASA
Brende, Børge (NOR), President, World Economic Forum
Brink, Dolf van den (NLD), CEO, Heineken NV
Brudermüller, Martin (DEU), CEO, BASF SE
Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA SA
Byrne, Thomas (IRL), Minister for Sport and Physical Education
Carney, Mark (CAN), Vice Chair, Brookfield Asset Management
Cassis, Ignazio (CHE), Federal Councillor, Federal Department of Foreign Affairs
Castries, Henri de (FRA), President, Institut Montaigne
Cavoli, Christopher (INT), Supreme Allied Commander Europe
Ceylan, Mehmet Fatih (TUR), President, Ankara Policy Center
Chhabra, Tarun (USA), Senior Director for Technology and National Security, National Security Council
Creuheras, José (ESP), Chair, Grupo Planeta and Atresmedia
Debackere, Koenraad (BEL), Chair, KBC Group NV
Deese, Brian (USA), Former Director, National Economic Council
Donohoe, Paschal (INT), President, Eurogroup
Döpfner, Mathias (DEU), Chair and CEO, Axel Springer SE
Easterly, Jen (USA), Director, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Economy, Elizabeth (USA), Senior Advisor for China, Department of Commerce
Ehrnrooth, Henrik (FIN), Chair, Otava Group
Émié, Bernard (FRA), Director General for External Security, Ministry of the Armed Forces
Empoli, Giuliano da (ITA), Political Scientist and Writer, Sciences Po
Entrecanales, José M. (ESP), Chair and CEO, Acciona SA
Eriksen, Øyvind (NOR), President and CEO, Aker ASA
Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Stanford University
Fleming, Jeremy (GBR), Former Director, GCHQ
Frederiksen, Mette (DNK), Prime Minister
Freeland, Chrystia (CAN), Deputy Prime Minister
Garijo, Bélen (DEU), Chair and CEO, Merck KGaA
Gentiloni, Paolo (INT), Commissioner for Economy, European Commission
Gonzáles Pons, Esteban (ESP), Vice Chair, European People's Party
Gosset-Grainville, Antoine (FRA), Chair, AXA
Goulimis, Nicky (GRC), Board Member and Co-Founder, Nova Credit Inc.
Griffin, Kenneth (USA), Founder and CEO, Citadel LLC
Gruber, Lilli (ITA), Anchor, La7 TV
Gürkaynak, Refet (TUR), Professor of Economics, Bilkent University
Haines, Avril D. (USA), Director of National Intelligence
Halberstadt, Victor (NLD), Professor of Economics, Leiden University
Hassabis, Demis (GBR), CEO, DeepMind
Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation
Hofreiter, Anton (DEU), MP; Chair Committee on European Affairs
Holzen, Madeleine von (CHE), Editor-in-Chief, Le Temps
Jensen, Kristian (DNK), CEO, Green Power Denmark
Joshi, Shashank (GBR), Defence Editor, The Economist
Kaag, Sigrid (NLD), Minister of Finance; Deputy Prime Minister
Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies Inc.
Kasparov, Garry (USA), Chair, Renew Democracy Initiative
Kieli, Kasia (POL), President and Managing Director, Warner Bros. Discovery Poland
Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.
Koç, Ömer (TUR), Chair, Koç Holding AS
Kolesnikov, Andrei (INT), Senior Fellow, Carnegie Endowment for International Peace
Kostrzewa, Wojciech (POL), President, Polish Business Roundtable
Kotkin, Stephen (USA), Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University
Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman, KKR & Co. Inc.
Kravis, Marie-Josée (USA), Chair, The Museum of Modern Art
Kudelski, André (CHE), Chair and CEO, Kudelski Group SA
Kuleba, Dmytro (UKR), Minister of Foreign Affairs
Lammy, David (GBR), Shadow Secretary of State for Foreign Affairs, House of Commons
Leysen, Thomas (BEL), Chair, Umicore and Mediahuis; Chair DSM-Firmenich AG
Liikanen, Erkki (FIN), Chair, IFRS Foundation Trustees 
Looney, Bernard (GBR), CEO, BP plc
Marin, Sanna (FIN), Prime Minister
Metsola, Roberta (INT), President, European Parliament
Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP
Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist
Moreira, Duarte (PRT), Co-Founder and Managing Partner, Zeno Partners
Moyo, Dambisa (GBR), Global Economist; Member, House of Lords
Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates LLC
Nadella, Satya (USA), CEO, Microsoft Corporation
O'Leary, Michael (IRL), Group CEO, Ryanair Group
Orida, Deborah (CAN), President and CEO, PSP Investments
Özel, Soli (TUR), Professor, Kadir Has University
Papalexopoulos, Dimitri (GRC), Chair, TITAN Cement Group; Treasurer Bilderberg Meetings
Philippe, Édouard (FRA), Mayor, Le Havre
Pottinger, Matthew (USA), Distinguished Visiting Fellow, Hoover Institution
Pouyanné, Patrick (FRA), Chair and CEO, TotalEnergies SE
Rachman, Gideon (GBR), Chief Foreign Affairs Commentator, The Financial Times
Ramírez, Pedro J. (ESP), Director, El Español
Rappard, Rolly van (NLD), Co-Founder and Co-Chair, CVC Capital Partners 
Reynders, Didier (INT), European Commissioner for Justice
Röttgen, Norbert (DEU), MP, German Bundestag
Rutte, Mark (NLD), Prime Minister
Salomon, Martina (AUT), Editor-in-Chief, Kurier
Sawers, John (GBR), Executive Chair, Newbridge Advisory Ltd. 
Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute
Schallenberg, Alexander (AUT), Minister for European and International Affairs
Schmidt, Eric E. (USA), Former CEO and Chair, Google LLC
Schmidt, Wolfgang (DEU), Head of the Chancellery, Federal Minister for Special Tasks
Sebastião, Nuno (PRT), Chair and CEO, Feedzai
Sikorski, Radoslaw (POL), MEP, European Parliament
Silva, Filipe (PRT), CEO, Galp
Stilwell de Andrade, Miguel (PRT), CEO, EDP
Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO
Subramanian, Arvind (INT), Senior Fellow in International and Public Affairs, Brown University
Tellis, Ashley J. (USA), Tata Chair for Strategic Affairs, Carnegie Endowment
Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital LLC
Tsu, Jing (USA), Professor of East Asian Languages and Literatures, Yale University
Tugendhat, Tom (GBR), Minister of State for Security
Vadera, Shriti (GBR), Chair, Prudential plc
Vassilakis, Eftichios (GRC), Chair, Aegean Group
Waldron, John (USA), President and COO, The Goldman Sachs Group, Inc.
Wallenberg, Marcus (SWE), Chair, Skandinaviska Enskilda Banken AB
Wennink, Peter (NLD), President and CEO, ASML Holding NV
Wright, Thomas (USA), Senior Director for Strategic Planning, National Security Council
Yang, Yuan (GBR), Europe-China Correspondent, Financial Times
Yergin, Daniel (USA), Vice Chair, S&P Global    
Yinanç, Barçin (TUR), Journalist, T24 News Website

69th Bilderberg Meeting to take place 18 – 21 May in Lisbon, Portugal

LISBON, 18 May 2023 – The 69th Bilderberg Meeting will take place from 18 – 21 May 2023 in Lisbon, Portugal. About 130 participants from 23 countries have confirmed their attendance. As ever, a diverse group of political leaders and experts from industry, finance, academia, labour and the media has been invited. The list of participants is available on bilderbergmeetings.org.

The key topics for discussion this year are:

 • AI
 • Banking System
 • China
 • Energy Transition
 • Europe
 • Fiscal Challenges
 • India
 • Industrial Policy and Trade
 • NATO
 • Russia
 • Transnational Threats
 • Ukraine
 • US Leadership

LISTE OVER DELTAK 2024

Madrid 30. mai – 2. juni

Abrams, Stacey ( USA ), Administrerende direktør, Sage Works Production
Adeyemo, Adewale ( USA ), Visesekretær, finansdepartementet
Adlercreutz, Anders ( FIN ), Minister for styring av europeiske saker og eierskap
Albares, José Manuel ( ESP ), Utenriksminister
Altman, Roger C. ( USA ), Grunnlegger og seniorleder, Evercore Inc.
Alverà, Marco ( ITA ), Medstifter, zhero.net; Administrerende direktør, TES
Amodei, Dario ( USA ), Medstifter og administrerende direktør, Anthropic PBC
Anderlini, Jamil ( DEU / USA ), Sjefredaktør, POLITICO Europe
Appathurai, James ( INT ), Assisterende assisterende generalsekretær for innovasjon, hybrid og cyber, NATO
Applebaum, Anne ( USA ) , Staff Writer, The Atlantic
Auchincloss, Murray (GBR), Administrerende direktør, BP plc
Aydin, Mustafa (TUR), Professor i internasjonale relasjoner, Kadir Has University
Barbizet, Patricia (FRA), Styreleder og administrerende direktør, Temaris & Associés SAS
Barroso, José Manuel (PRT), Styreleder Internasjonale rådgivere, Goldman Sachs International
Baudson, Valérie (FRA), Administrerende direktør, Amundi SA
Bengio, Yoshua (CAN), Professor i informatikk og operasjonsforskning, University of Montreal
Bini Smaghi, Lorenzo (ITA), Styreleder, Societé Générale SA
Botín, Ana P. (ESP), Konsernsjef, Banco Santander SA
Bourla, Albert (USA), Styreleder og administrerende direktør, Pfizer Inc.
Braathen (NOR), Kjerstin, Administrerende direktør, DNB ASA
Buschmann, Marco (DEU), Justisminister
Calviño, Nadia (INT), president, European Investment Bank
Carney, Mark J. (CAN), Styreleder, Brookfield Asset Management
Carvalho, Charlene de (NLD), Konserndirektør Heineken Holding NV
Castries, Henri de (FRA), President, Institut Montaigne
Castro, Ildefonso (ESP), Secretary International Affairs, Partido Popular
Cavoli, Christopher (INT), Supreme Allied Commander Europe
Champagne, François-Philippe (CAN), Minister for innovasjon, vitenskap og industri
Chhabra, Tarun (USA), Senior direktør for teknologi og nasjonal sikkerhet, NSC
Chubays, Anatoly B. (RUS / ISR), Besøkende professor, London School of Economics
Corydon, Bjarne (DNK), Administrerende direktør og sjefredaktør, Dagbladet Børsen
Coveney, Simon (IRL), Tidligere minister for næringsliv, handel og sysselsetting
Creuheras, José (ESP), Styreleder, Grupo Planeta og Atresmedia
Cuerpo, Carlos (ESP), Minister for økonomi, handel og næringsliv
Daurella Comadrán, Sol (ESP), Styreleder, Coca-Cola Europacific Partners plc
Della Vigna, Michele (ITA), Leder, Natural Resources Research EMEA, Goldman Sachs
Domański, Andrzej, (POL) Finansminister
Donohoe, Paschal (INT), President, Eurogroup
Döpfner, Mathias (DEU), Styreleder og administrerende direktør, Axel Springer SE
Easterly, Jen (USA), Direktør, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Ek, Daniel (SWE), Administrerende direktør, Spotify SA
Empoli, Giuliano da (ITA), Politisk vitenskapsmann og skribent, Sciences Po
Entrecanales, José M. (ESP), Styreleder og administrerende direktør, Acciona SA
Eriksen, Øyvind (NOR), President og administrerende direktør, Aker ASA
Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Stanford University
Finer, Jonathan (USA), Nestleder nasjonal sikkerhetsrådgiver
Fontcuberta i Morral (CHE), Anna, professor i materialvitenskap og ingeniørvitenskap, EPFL
Fraser, Jane (USA), Administrerende direktør, Citigroup
Gabuev, Alexander, direktør (INT), Carnegie Russland Eurasia Center
Gentiloni, Paolo (INT), Europakommisjonær for økonomi
Gil, Isabel, rektor (PRT), Det katolske universitetet i Portugal
Gruber, Lilli (ITA), Sjefredaktør og anker, La7 TV
Gruyter, Caroline de (NLD), European Affairs Correspondent, Flyktninghjelpen
Gürsel, Kadri (TUR), Journalist, Medyascope
Halberstadt, Victor (NLD), Professor Em. of Economics, Leiden University
Harrington, Kevin (USA), Administrerende direktør, Thiel Capital LLC
Hassabis, Demis (GBR), administrerende direktørGoogle DeepMind
Hedegaard, Connie (DNK), Styreleder, KR Foundation
Hernández de Cos, Pablo (ESP), Guvernør, Banco de España
Hobson, Mellody (USA), Co-CEO og president, Ariel Investments LLC
Hoekstra, Wopke (INT), Europakommisjonær for klimahandling
Johansson, Ylva (INT), Europakommisjonær for innenrikssaker
Kaag, Sigrid (INT), Senior humanitær og gjenoppbyggingskoordinator for Gaza, FN
Kadri, Ilham (BEL), Administrerende direktør, Syensqo
Kalemli-Özcan, Sebnem (TUR), Schreiber familieprofessor ved økonomi Brown University
Kallas, Kaja (EST), Statsminister
Karp, Alex (USA), Administrerende direktør, Palantir Technologies Inc.
Kerameus, Niki (GRC), Innenriksminister
Kieli, Kasia (POL), President og administrerende direktør, Warner Bros. Oppdag EMEA
Koç, Ömer (TUR), Styreleder, Koç Holding AS
Kotkin, Stephen (USA), Senior stipendiat, Hoover Institution, Stanford University
Kravis, Henry R. (USA), Medstifter og co-Executive Chair, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Kravis, Marie-Josée (USA), Formann, Museum of Modern Art
Kudelski, André (CHE), Styreleder og administrerende direktør, Kudelski Group SA
Kuleba, Dmytro (UKR), Utenriksminister
Lander, Eric S. (USA), Stiftelsesdirektør, Broad Institute
Lee, Peter (USA), PresidentMicrosoft Research
Leysen, Thomas (BEL), Formanndsm-firmenich AG
Lighthizer, Robert (USA), FormannSenter for amerikansk handel
Liikanen, Erkki (FIN), Styreleder, IFRS Foundation Trustees
Linde, Ann (SWE), Tidligere utenriksminister
Luckey, Palmer (USA), Grunnlegger, Industries
Meeus, Tom-Jan (NLD), Journalist, Flyktninghjelpen
Mensch, Arthur (FRA), Medstifter og administrerende direktør, Mistral AI
Merz, Friedrich (DEU), Leder, CDU
Michel, Charles (INT), President, Det europeiske råd
Micklethwait, John (USA), Sjefredaktør, Bloomberg LP
Minton Beddoes, Zanny (GBR), Sjefredaktør, The Economist
Monti, Mario (ITA), Senator for livet
Moreira, Duarte (PRT), Medstifter og administrerende direktør, Zeno Partners
Nederland, H.M. kongen av (NLD)
O'Leary, Michael (IRL), Konsernsjef, Ryanair Group
Pannier-Runacher (FRA), Agnès, statssekretær i Landbruksdepartementet
Papahelas, Alexis (GRC), Executive Editor, Kathimerini Newspaper
Papalexopoulos, Dimitri (GRC), Leder, TITAN Cement Group
Petraeus, David H. (USA), Styreleder, KKR Global Institute
Philippe, Édouard (FRA), Ordfører, Le Havre
Phillips, Richard H. (USA), Kontor for direktør for nasjonal etterretning
Pind, Søren (DNK), Grunnlegger og administrerende direktør, Dansk Cyber Defense
Pouyanné, Patrick (FRA), Styreleder og administrerende direktør, TotalEnergies SE
Rachman, Gideon (GBR), Chief Foreign Affairs Commentator, Financial Times
Ramírez, Pedro J. (ESP), Direktør, El Español
Rendi-Wagner, Pamela (AUT), Direktør valgt, europeisk senter for forebygging og kontroll av sykdommer
Ruiz, José Juan (ESP), Styreleder, Elcano Royal Institute
Rutte, Mark (NLD), Statsminister
Sawan, Wael (GBR), Administrerende direktør, Shell plc
Sawers, John (GBR), Executive Chair, Newbridge Advisory Ltd.
Schadlow, Nadia (USA), Senior stipendiat, Hudson Institute
Schmidt, Eric E. (USA), Tidligere administrerende direktør og styreleder, Google
Schmidt, Wolfgang (DEU), Leder for kansleriet, forbundsminister for spesialoppgaver
Šefčovič, Maroš (INT), Europakommisjonær Green Deal, interinstitusjonelle forhold og framsyn
Sying, Christian (DEU), Administrerende direktør, Deutsche Bank AG
Sherman, Wendy R. (USA), Tidligere visestatssekretær
Siddall, Evan (CAN), Administrerende direktør, Alberta Investment Management Corporation
Sikorski, Radoslaw (POL), Utenriksminister
Şimşek, Mehmet (TUR), Finansminister
Stephens, Bret (USA), Opinion Columnist, New York Times
Stoltenberg, Jens (INT), Generalsekretær, NATO
Stubb, Alexander (FIN), Republikkens president
Suleyman, Mustafa (GBR), Administrerende direktør, Microsoft AI
Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital LLC
Varadkar, Leo (IRL), Tidligere statsminister
Verhoeven, Karel (BEL), Sjefredaktør, De Standaard
Wallenberg, Marcus (SWE), Styreleder, Skandinaviska Enskilda Banken AB
Ward, Jonathan (USA), Senior stipendiat, Hudson Institute
Wolf, Martin H. (GBR), Chief Economics Commentator, Financial Times
Wright, Thomas (USA), Senior direktør for strategisk planlegging, NSC
Yläjärvi, Erja (FIN), Senior sjefredaktør, Helsingin Sanomat
Zadrazil, Robert (AUT), Landssjef Østerrike, UniCredit Group
Zakaria, Fareed (USA), Vert, Fareed Zakaria GPS
Zeiler, Gerhard (AUT), President, Warner Bros. Discovery International

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.