Omfanget/ størrelsen på bygging av 54 vindmøller i Vestfjella.

Anleggstekniske fakta/div, 54 vindmøller i Vestfjella. Rev 24.04 2012 til DEP Jeg vil med dette innlegget belyse noe mer i detalj fakta utifra KU slik at folk får forståelse for størrelsen på prosjektet. Jeg … Fortsett å lese Omfanget/ størrelsen på bygging av 54 vindmøller i Vestfjella.